PODZIMNÍ PRÁZDNINY

25.10.2021

LETAK

Užijte si prázdniny v rámci možností a těšíme se na vás v podnělí 1. 11. 2021 - s některými prezenčně, s některými distančně.


 DISTANČNÍ VÝUKA NA CELÉM 2. STUPNI

20.10.2021

letak

 

Pokud díěti vyšel PCR test POZITIVNÍ zašlete prosím výsledek testu na email pr@zs-komarov.cz. To samé platí také pokud je dítě očkované a nepřineslo certifikát do školy, v tomto případě ho prosím taktéž zašlete na zmíněný email.
Děkujeme za spolupráci!

 

Vážení rodiče,

na naší škole došlo k záchytu další pozitivně testované osoby. V souladu s příslušnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví České republiky a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy byla nařízena KHS Středočeského kraje, pracoviště Beroun, pro vybrané žáky karanténní opatření. 

V souladu s příslušnými opatřeními a se Souborem doporučení pro školy a školská zařízení ve školním roce 2021/2022 ze 17. 8. 2021, včetně násl. dodatků, přecházejí celé třídní kolektivy (6.B, 7.A, 8.A a 9.B) na distanční výuku, a to od zítra, 21. 10. 2021. Výuka bude zajištěna v plném rozsahu a v těch samých časových intervalech.

V případě potřeby bude OČR potvrzovat škola.

Škola dále nabízí možnost stravování pro žáky, kteří jsou v karanténě. Obědy však musí vyzvednout rodič nebo jiný člen rodiny, nikoli žák, na kterého se vztahuje karanténa. Obědy bude možno vyzvednout od 13.00 do 14.30 hodin, a to u zadního vchodu do jídelny (vstup ze dvora). Pokud budete chtít obědy odebírat, nahlaste obratem tuto skutečnost vedoucí školní jídelny, p. Zemanové na 732 490 823. V ostatních případech budou dětem obědy odhlášeny.

 

Mgr. Jiří Veverka
ředitel školy  

 

 

INSTRUKCE KHS:

 • Pokud dítě bylo dnech 18.-19.10.2021 přítomno v základní škole, kde přišlo do kontaktu s osobou pozitivně testovanou na onemocnění COVID-19, vztahuje se na něj karanténa, která bude trvat 14 dní (minimálně do 2. 11. 2021 včetně).
 • Do výše uvedeného data, a zároveň do obdržení zprávy o negativním výsledku PCR testu na onemocnění
  COVID-19,  je třeba, aby se dítě zdrželo jakéhokoli kontaktu s cizími osobami a nenavštěvovalo školské zařízení.
 • Karanténní opatření se vztahují pouze na dítě. Rodina by ale měla dle vlastního zvážení zavést patřičná opatření, zejména pak nepřijímat v domácnosti návštěvy, nikoho s dítětem v karanténě nenavštěvovat, v domácnosti intenzivně větrat, používat dezinfekci a podobně.
 • Pro ukončení karantény po 14 dnech od posledního kontaktu s osobou pozitivní na COVID-19 je povinnost Vaše dítě nechat otestovat PCR testem na přítomnost viru SARS-CoV-2, a to mezi 5. a 7. dnem od posledního kontaktu s pozitivní osobou, nejpozději však 10. den od posledního kontaktu s nemocnou osobou, tedy nejpozději do 29.10.2021 včetně.  
 • Do školského zařízení může dítě nastoupit až po obdržení negativního výsledku testu, uplynutí čtrnáctidenní karantény, tedy po 2.11.2021, za předpokladu, že nebude vykazovat žádné příznaky onemocnění COVID-19.
 • Vyberte si jakékoli odběrové místo, seznam odběrových míst je také na stránkách:
   https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/.
 • Zkontaktujte, prosím, ošetřujícího lékaře Vašeho dítěte, který Vám může vystavit žádanku na test a také doklad
  o ošetřování člena rodiny. 
 • V případě pozitivního výsledku testu, bude dítě minimálně na 14 dní od testu v izolaci. Karanténa se pak bude týkat všech vašich rodinných příslušníků, kteří jsou ve společné domácnosti. Do dětského kolektivu se bude moci vrátit po uplynutí minimálně 14 denní izolace a zároveň pokud nebude mít 3 dny zpětně žádné příznaky nemoci. Pokud bude výsledek testu pozitivní, informujte o tom prosím ihned vedení školy a také mne na e-mailovou adresu  zuzana.jelinkova@khsstc.cz nebo tel.: 311 548 835
 • Pokud Vaše dítě bylo již v minulosti pozitivně testováno na onemocnění COVID-19, a od prodělání onemocnění neuplynulo více než 180 dní (180-denní lhůta se počítá ode dne pozitivního odběru), a zároveň nevykazuje příznaky onemocnění COVID-19, nebo je plně očkováno, karanténní opatření ani povinnost absolvovat PCR test, se na něj nevztahují.

 


 PŘECHOD ČÁSTI ŠKOLY NA DISTANČNÍ VÝUKU

19.10.2021

letak

Vážení rodiče,

na naší škole došlo k záchytu pozitivně testované osoby. V souladu s příslušnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví České republiky a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy byla nařízena KHS Středočeského kraje, pracoviště Beroun, pro vybrané žáky karanténní opatření. 

 

V souladu s příslušnými opatřeními a se Souborem doporučení pro školy a školská zařízení ve školním roce 2021/2022 ze 17. 8. 2021, včetně násl. dodatků, přecházejí celé třídní kolektivy (6.A, 7.B, 8.B a 9.A) na distanční výuku, a to od zítra, 20. 10. 2021. Výuka bude zajištěna v plném rozsahu a v těch samých časových intervalech.

V případě potřeby bude OČR potvrzovat škola.

Škola dále nabízí možnost stravování pro žáky, kteří jsou v karanténě. Obědy však musí vyzvednout rodič nebo jiný člen rodiny, nikoli žák, na kterého se vztahuje karanténa. Obědy bude možno vyzvednout od 13.00 do 14.30 hodin, a to u zadního vchodu do jídelny (vstup ze dvora). Pokud budete chtít obědy odebírat, nahlaste obratem tuto skutečnost vedoucí školní jídelny, p. Zemanové na 732 490 823. V ostatních případech budou dětem obědy odhlášeny.

 

Vážení rodiče,

ani pro nás není tato situace lehká a věřte, že uděláme vše pro to, aby dopady této „výluky“ byly minimální. O případných dalších opatřeních vás budeme informovat.

 

Mgr. Jiří Veverka
ředitel školy

 

 

INSTRUKCE KHS:

 • Pokud dítě bylo dne 15.10.2021 přítomno v základní škole, kde přišlo do kontaktu s osobou pozitivně testovanou na onemocnění COVID-19, vztahuje se na něj karanténa, která bude trvat 14 dní (minimálně do 29. 10. 2021 včetně).
 • Do výše uvedeného data, a zároveň do obdržení zprávy o negativním výsledku PCR testu na onemocnění
  COVID-19,  je třeba, aby se dítě zdrželo jakéhokoli kontaktu s cizími osobami a nenavštěvovalo školské zařízení.
 • Karanténní opatření se vztahují pouze na dítě. Rodina by ale měla dle vlastního zvážení zavést patřičná opatření, zejména pak nepřijímat v domácnosti návštěvy, nikoho s dítětem v karanténě nenavštěvovat, v domácnosti intenzivně větrat, používat dezinfekci a podobně.
 • Pro ukončení karantény po 14 dnech od posledního kontaktu s osobou pozitivní na COVID-19 je povinnost Vaše dítě nechat otestovat PCR testem na přítomnost viru SARS-CoV-2, a to mezi 5. a 7. dnem od posledního kontaktu s pozitivní osobou, nejpozději však 10. den od posledního kontaktu s nemocnou osobou, tedy nejpozději do 25.10.2021 včetně.  
 • Do školského zařízení může dítě nastoupit až po obdržení negativního výsledku testu, uplynutí čtrnáctidenní karantény, tedy po 29.10.2021, za předpokladu, že nebude vykazovat žádné příznaky onemocnění COVID-19.
 • Vyberte si jakékoli odběrové místo, seznam odběrových míst je také na stránkách:
   https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/.
 • Zkontaktujte, prosím, ošetřujícího lékaře Vašeho dítěte, který Vám může vystavit žádanku na test a také doklad
  o ošetřování člena rodiny. 
 • V případě pozitivního výsledku testu, bude dítě minimálně na 14 dní od testu v izolaci. Karanténa se pak bude týkat všech vašich rodinných příslušníků, kteří jsou ve společné domácnosti. Do dětského kolektivu se bude moci vrátit po uplynutí minimálně 14 denní izolace a zároveň pokud nebude mít 3 dny zpětně žádné příznaky nemoci. Pokud bude výsledek testu pozitivní, informujte o tom prosím ihned vedení školy a také mne na e-mailovou adresu  zuzana.jelinkova@khsstc.cz nebo tel.: 311 548 835
 • Pokud Vaše dítě bylo již v minulosti pozitivně testováno na onemocnění COVID-19, a od prodělání onemocnění neuplynulo více než 180 dní (180-denní lhůta se počítá ode dne pozitivního odběru), a zároveň nevykazuje příznaky onemocnění COVID-19, nebo je plně očkováno, karanténní opatření ani povinnost absolvovat PCR test, se na něj nevztahují.

 DARUJ ŠKOLE KNIHU

07.10.2021

letak

Válí se ti doma kniha, kterou už nečteš? Přines ji, aby si ji mohly přečíst i další děti!

Knížky můžeš nosit v týdnu od 18. do 22. 10. 2021 do učebny hudební výchovy.

Děkujeme!


 VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

04.10.2021

ilustrační obrázek

4. 10. 2021

VÝSLEDKY VOLEB OPRÁVNĚNÝCH OSOB DO ŠKOLSKÉ RADY
1. Dudlová Pavla
2. Vokounová Miroslava
3. Šinknerová Markéta
4. Havlíková Kateřina
5. Huikari Veronika

VÝSLEDKY VOLEB PEDAGOGŮ DO ŠKOLSKÉ RADY
1. Vajnerová Jana
2. Hošková Ilona
3. Šustová Petra
4. Černá Lucie
5. Jindrová Ludmila

 


16. 9. 2021

Vážení rodiče,

rádi bychom vás pozvali k volbám do školské rady, které proběhnou:
23. 9. 2021 7:30 - 17:00
24. 9. 2021 8:30 - 14:00
Hlasovací lístek prosím označte a listinu vložte (možno i prostřednictvím dětí) do volební urny, která bude umístěna ve vestibulu školy. 

KANDIDÁTNÍ LISTINA

 


11. 6. 2021

Vážení rodiče,

v roce 2021 končí tříleté funkční období školské rady. Členové školské rady se volí z kandidátů oprávněných osob (zástupci nezletilých žáků), pedagogů (zástupců školy) a dalších osob volených zřizovatelem školy. V souladu s § 21 ods. 1 písm. c) a odst. 2 Školského zákona je volební právo osobním právem každého zákonného zástupce žáka.

Nejpozději 30 dní před konáním voleb budou všechny oprávněné osoby vyzvány k navrhnutí kandidátů. Nejpozději 7 dní před termínem konání voleb zveřejní přípravný výbor seznam kandidátů. Hlasování proběhne ve stanovený termín vhozením volebního lístku do volební urny. První zasedání školské rady svolává ředitel školy, a to nejpozději do 30 dnů po vyhlášení výsledků voleb.

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY PROBĚHNOU 23. A 24. 9. 2021.

VÍCE INFORMACÍ: ŠKOLSKÁ RADA


 VYHLÁŠENÍ ŘEDITELSKÉHO VOLNA

22.09.2021

ilustrační obrázek

Podle §24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji ve dne 27. 9. 2021 ředitelské volno.

Činnost školní družiny bude v upraveném režimu – pro více informací volejte vedoucí školní družiny Pavlínu Jánskou (tel.: 703 187 529).

Na den ředitelského volna je strava všem dětem ZŠ hromadně odhlášena.


 SPORTOVNÍ DEN MLÁDEŽE S TAJV

30.08.2021

PLAKÁT

Sportovní den mládeže s TAJV v Komárově se uskuteční v sobotu 4. 9. 2021 od 9 hod na novém multifunkčním sportovním hřišti. Jedná se o národní projekt, kde všichni účastníci akce soutěží v několika kolektivních sportovních aktivitách (tenis, fotbal, florbal, házená, frisbee, basketbal, konstrukce sportovních staveb). Nejúspěšnější skupina dětí v závěrečném rozstřelu v Komárově bude soutěžit o finálová umístění v turnaji. Hráč, který získá nejvíce bodů v Komárově, vyhrává první místo včetně vstupenky na Národní finále v Poděbradech (9. 12. 2021). Právě zde bude vítěz turnaje svým jménem a sportovními výkony reprezentovat městys Komárov v konkurenci ostatních vítězů z České republiky.

 

V 9:00 proběhne slavnostní otevření nového multifunkčního hřiště na zahradě školy a následně přestřižení pásky také zrekonstruovaných prostor v budově základní školy. Budete mít tedy možnost nahlédnout i do vnitřních prostor, které prošly kompletní rekonstrukcí - např. žákovská sociální zařízení, odborná přírodovědná učebna a chemická laboratoř, knihovna, zázemí školy a kanceláře.

 

Těšíme se na vaši účast.
 

Mgr. Jan Váňa
Organizátor projektu TAJV


 ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

26.08.2021

ILUSTRACNI OBRAZEK

Vážení rodiče,

přiblížilo se zahájení nového školního roku. Věřím, že lepšího a šťastnějšího. Pro vaši potřebu vybíráme zásadnější informace se zahájením školního roku spojené. 

 

 

PŘÍCHOD DO ŠKOLY

Příchod do školy není nijak regulován a odehraje se tak, jak je normální a běžné. Škola otevírá vstup v 7:35 hodin. Hlavní vchod do školy je tedy určen pro všechny žáky. Žáci již nemusí čekat na příchod učitele a ihned se odeberou do své učebny.

Při vstupu do společných prostor a během pobytu v nich budou mít žáci (resp. všechny osoby) nasazeny roušky. Ty odloží až ve své třídě.

 

Poznámka k organizaci 1. 9. 2021:

Žáci a žákyně prvního ročníku vyčkají na přemostění na slavnostní stužkování.

Na žáky nově doplněného šestého ročníku budou ve vestibulu čekat třídní učitelky, které jim budou nápomocny v orientaci. 

 

TESTOVÁNÍ

Testování probíhá neinvazivními antigenními testy, a to tzv. samoodběrem.

Testování je nově stanoveno pro všechny žáky 1. i 2. stupně, a to následovně:

 • 2.-9. ročníky: 1., 6. a 9. 9. 2021
 • 1. ročník: 2., 6. a 9. 9. 2021

Testovat se bude vždy první vyučovací hodinu a to ve své kmenové učebně.

Nebude-li žák přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, provede si test bezprostředně po svém příchodu.

Testování se neprovádí u osob:

 • které doloží negativní výsledek PCR či AG testu provedený na odběrovém místě, který není starší 48 hodin
 • které prodělaly onemocnění COVID-19 a od prvního PCR testu neuplynulo více než 180 dní, tuto skutečnost musí prokazatelně doložit (např. lékařskou zprávou)
 • které mají vystavený certifikát MZČR o provedeném očkování proti nemoci COVID-19, a od aplikace druhé dávky uplynulo nejméně 14 dnů.

Škola umožní testování i vlastními AG testy, které patří mezi schválené MZCR (viz seznam schválených antigenních testů). Testování musí však i v tomto případě probíhat ve škole ve stanovený čas.

U žáků a žákyň 1. – 3. ročníku umožníme po domluvě asistenci zákonného zástupce.

V případě negativního výsledku je žák vpuštěn k prezenčnímu vzdělávání.

V případě pozitivního výsledku, škola kontaktuje zákonného zástupce dítěte. Dítě vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem. Rodiče jsou v tomto případě povinni zkontaktovat praktického lékaře a postupovat dle jeho pokynů.

V případě, kdy žák odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku škola mu neumožní osobní přítomnost na vzdělávání či poskytování školských služeb. V případě, že žák odmítne nosit ochranný prostředek až v průběhu poskytování vzdělávání či školských služeb, škola je povinna ho izolovat od ostatních osob a kontaktovat zákonného zástupce. Žák není automaticky omluven ze svého vzdělávání. Pravidla omlouvání absence stanovuje školní řád.

 

PRAVIDLA POBYTU VE ŠKOLE

Přítomnost na prezenční výuce je podmíněna účastí na testování, případně celodenním nošením roušky. 

Všichni žáci a další osoby jsou i nadále povinni nosit ve společných prostorách zdravotnickou roušku nebo respirátor (dospělí). V případě potřeby (znečištění či ztráta, zapomenutí, apod.) poskytne náhradní škola.

Žáci jsou povinni při vstupu do budovy použít dezinfekcí, která je umístěna při vstupu do budovy.

Mytí rukou probíhá po vstupu do učebny, o každé přestávce, po použití WC a před obědem. Žáci si umyjí ruce po obědě a před odchodem domů.

V učebnách se bude pravidelně větrat.

Do rozvrhu bude zahrnuta podle možností také venkovní výuka a aktivity ve venkovních prostorech. 

Slučování skupin a tříd bude probíhat v nezbytně nutném rozsahu (tělesná výchova, výuka cizích jazyků, apod.). 

 

STRAVOVÁNÍ

Žáci se stravují v jídelně školy, po ročnících. Výdej stravy (svačiny a obědy) je prováděn podle rozpisu.

Žáci při výdeji stravy dodržují stanovené rozestupy.

U stolu sedí 2 žáci, stůl je opatřen plexisklovou přepážkou.

V jídelně se dodržuje pravidelný zasedací pořádek - tzn. žák sedí každý den u stejného stolu.

Při konzumaci stravy žák roušku sejme, nasadí ji okamžitě po dokončení konzumace.

V průběhu stravování probíhá větrání a po každé skupině jsou stoly a ostatní plochy po strávnících vydezinfikovány.

Přihlášení a odhlášení stravy či jiné dotazy směřujte prosím na vedoucí školní jídelny paní Romanu Zemanovou (tel.: 732 490 823). 

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Provoz školní družiny je od 2. 9. 2021 v běžném režimu.

V případě zápisu, omlouvání a dalších dotazů prosím kontaktujte vedoucí školní družiny paní Pavlínu Jánskou (tel.: 703 187 529).

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE

 

 


 PŘIHLAŠOVÁNÍ DO ŠKOLNÍ DRUŽINY

25.08.2021

FOTKA

1. ROČNÍK:
Přihlašovat děti do ŠD můžete při zápisu dne 29. 8. 2021.

OSTATNÍ ZÁJEMCI:
Žáci z 1.-5. ročníku se mohou přihlašovat v termínu od 1. 9. - 10. 9. 2021 u vychovatelek ŠD. A to buďto prostřednictvím dětí nebo vždy v 7:30 před budovou školy.

 

Přeplatky (nebo nedoplatky) z plateb od rodičů v loňském školním roce 2020/21 budou zohledněny při letošních platbách, popřípadě bude rodič kontaktován vedoucí vychovatelkou.


 POHÁDKOVÁ ZAHRADA PRO PRVŇÁKY

11.08.2021

foto

Zveme všechny prvňáčky, aby si užili zábavné odpoledne na školní zahradě. 

V neděli 29. 8. 2021 od 15:00 do 17:00 proběhne na zahradě základní školy TGM Komárov zápis dětí do prvních ročníků. Připraveno bude několik stanovišť s úkoly, které prověří jejich znalosti, ale i zábavné hry, pohádkové postavy a menší občerstvení.

Těšíme se na vás!


 PODĚKOVÁNÍ LS JINCE

30.06.2021

děti v lese

Chtěli bychom touto cestou poděkovat pracovníkům Lesní správy Jince. Velice si vážíme letité vstřícné a ochotné spolupráce s lesníkem Zdeňkem Kořánem, paní Marcelou Hausnerovou a paní Zdeňkou Vlčkovou, kteří mají vždy pro děti nachystané zajímavé úkoly a dokážou v nich vzbudit lásku k přírodě, k lesu. Děti si v lese nejenom hrají, ale především se snaží svou prací přispět k tomu, aby nám v něm všem bylo dobře a aby tu pro nás zůstal dlouho zachován v celé své kráse.

 

Za ta léta jsme měli možnost pomáhat s úklidem lesa, čištěním studánek, stružek, příkopů, trháním šišek na semena, čištěním lesa od odpadků a s mnohými dalšími činnostmi, které žákům blíže umožňují poznávat les a práci v něm. Náš kraj je nádherný. V průběhu let jsme se vypravili na Jedovou horu, do Neřežína, Hvozdec, na Noviny, pod Valdek, na Hlínu, Krejčovku, Beranec a Krkavčinu.

Naše poslední výprava do lesa se uskutečnila na konci školního roku. Žáci se těšili do lesa a na tvořivou činnost v něm. Jako každý rok i letos si z větviček postavili různá obydlí a výtvory z mechu, šišek, kamenů a dalších přírodnin. Letos byl náš výlet do lesa zpestřen poutavou přednáškou lesníka Kořána, který dětem vykládal o vzniku našich lesů, o jejich složení, o živočiších a také o kůrovci, jenž se v mnohých krajích přemnožil. Velkým zážitkem bylo, že se děti mohly zblízka podívat na mrtvé kůrovce. Po přednášce si mohly vyzkoušet pěstební činnost a zasadit si svůj strom. Za předchozí léta mají komárovští žáci vlastnoručně zasazených stromů nespočet. Tentokrát je vysadili na místo, které bude označeno tabulkou, z níž bude jasné, že se o tento kousek lesa starají. Je to pro nás velká pocta a zároveň i výzva, abychom o les, nejen u nás, pečovali se stejnou láskou dál.

S upřímným poděkováním

žáci a učitelé ZŠ T. G. Masaryka Komárov


 STRAVOVÁNÍ V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE

16.06.2021

ilustrační obrázek

Vážení rodiče,

přihlášku na stravné na další školní rok lze vytisknou, vyplnit a odevzdat již do konce června. Přihlášku je nutné přinést nejdéle do konce srpna. Stravovací kartičky je možno vyzvednout až v srpnu v termínu od 24.8 do 31.8.2020 od 7 hod do 14:30 hod. k rukám vedoucí školní jídelny. 

 

PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ

 

Zemanová Romana, vedoucí školní jídelny

tel.: 732 490 823

 

 


 ŘEDITELSKÉ VOLNO

16.06.2021

ilustrační obrázek

Vyhlášení ředitelského volna

Podle §24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji z organizačních důvodů ve dnech 28. – 30. 6. 2021 ředitelské volno.

 

Tímto bude přerušena i činnost školní družiny.

Školní rok 2020 - 2021 bude tak ukončen ke dni 25. 6. 2021.

Na dny ředitelského volna 28.6. až 30.6.2021 je strava všem dětem ZŠ hromadně odhlášena.
Žáci, kteří se stravují dne 25.6.2021 svačinu nemají. Oběd se pro tyto žáky vydává od 10,30hod. Kdo oběd v tento den nechce, musí si oběd včas odhlásit do 23.6.2021.

 

 

Mgr. Jiří Veverka

ředitel školy

 

 


 ŽÁCI SI UŽILI HMYZÍ DĚTSKÝ DEN

10.06.2021

fotka

Ve čtvrtek 3. 6. 2021 uspořádala základní škola pro své žáky dětský den. Připraveno bylo několik zábavných stanovišť, které si děti postupně prošly a plnily úkoly. Den byl tematicky zaměřený na hmyz a tak se žáčci mohli potkat s pavoukem, včelkou, motýlem, vážkou, mouchou, kobylkou, mravencem nebo beruškou.

Celý den nám svítilo sluníčko a bylo příjemné teplo. Děti si tedy po dlouhé době užily venkovní akci. Na konci trasy na ně čekala zasloužená odměna a opékání buřtů.

Fotky z akce si můžete prohlédnout ZDE 


 PRÁZDNINOVÉ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

09.06.2021

letak

Na našich webových stránkách jsme právě zveřejnili nabídku příměstských táborů pro naše žáky. Přihlašovat se můžete u vedoucího daného tábora. Těšíme se na léto plné zážitků!

NABÍDKA TÁBORŮ


 VŠICHNI ŽÁCI ZPĚT VE ŠKOLE

12.05.2021

ilustrační obrázek

Vážení rodiče,

s potěšením vám oznamujeme, že od 17. 5. nastoupí všichni naši žáci k trvalému prezenčnímu vzdělávání, tzn. bez rotací tříd.

  

 

PŘÍCHOD DO ŠKOLY

 • Od pondělí se ruší ranní shromaždiště pro jednotlivé třídy.
 • Hlavní vstup do školy je tedy určen pro všechny žáky.
 • Žáci již nemusí čekat na příchod učitele a ihned se odeberou do své učebny.

 


TESTOVÁNÍ

 • Testování probíhá neinvazivními antigenními testy, a to tzv. samoodběrem.
 • Testování je nově stanoveno pro všechny žáky 1. i 2. stupně na jeden den v týdnu.
 • Testovat se bude vždy v pondělí první vyučovací hodinu a to ve své kmenové učebně.
 • Nebude-li žák přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, provede si test bezprostředně po svém příchodu.

 • Testování se neprovádí u osob,
  • které doloží negativní výsledek PCR či AG testu provedený na odběrovém místě, který není starší 48 hodin
  • které absolvovaly onemocnění COVID-19 a od prvního PCR testu neuplynulo více než 90 dní, tuto skutečnost musí prokazatelně doložit (např. lékařskou zprávou)
  • které mají vystavený certifikát MZČR o provedeném očkování proti nemoci COVID-19, a od aplikace druhé dávky uplynulo nejméně 14 dnů.

 • Škola umožní testování VLASTNÍMI AG TESTY, které patří mezi schválené MZCR (SEZNAM AG TESTŮ).
 • Testování musí však i v tomto případě probíhat ve škole ve stanovený čas.
 • V případě negativního výsledku je žák vpuštěn k prezenčnímu vzdělávání.
 • V případě pozitivního výsledku, škola kontaktuje zákonného zástupce dítěte. Dítě vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem. Rodiče jsou v tomto případě povinni zkontaktovat praktického lékaře a postupovat dle jeho pokynů.

 


 PRAVIDLA POBYTU VE ŠKOLE

 • Všichni žáci jsou i nadále povinni nosit zdravotnickou roušku nebo respirátor. V případě potřeby (znečištění či ztráta, zapomenutí, apod.) poskytne náhradní škola.
 • Žáci jsou povinni při vstupu do budovy použít dezinfekci, která je umístěna při vstupu do budovy.
 • V učebnách se bude pravidelně větrat.
 • Do rozvrhu bude zahrnuta také venkovní výuka a aktivity ve venkovních prostorech
 • Ruší se povinnost homogenních oddělení a skupin. 
 • Přítomnost na prezenční výuce je podmíněna účastí na testování. 
 • Pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. V tomto případě škola nemá povinnost zajistit dítěti distanční způsob vzdělávání. Vzdělávání těchto žáků bude probíhat formou podpory domácí výuky. Děti budou kontaktovány třídním učitelem o dalším postupu jejich vzdělávání.

 


STRAVOVÁNÍ

 • Žáci se stravují v jídelně školy, po ročnících. Výdej stravy je prováděn podle rozpisu.
 • Žáci při výdeji stravy dodržují stanovené rozestupy.
 • U stolu sedí dva žáci, stůl je opatřen plexisklovou přepážkou.
 • V jídelně se dodržuje pravidelný zasedací pořádek - tzn. žák sedí každý den u stejného stolu.
 • Při konzumaci stravy žák roušku sejme, nasadí ji okamžitě po dokončení konzumace.
 • Po každé skupině je jídelna vyvětrána a stoly a ostatní plochy po strávnících vydezinfikovány.
 • Svačiny jsou roznášeny do jednotlivých tříd.
 • Od 17. 5. jsou všichni žáci přihlášeni ke stravování ve školní jídelně.
 • V případě odhlášení stravy či jiných dotazů prosím kontaktujte vedoucí školní jídelny paní Romanu Zemanovou (tel.: 732 490 823). 

 


 ŠKOLNÍ DRUŽINA

 • Provoz školní družiny je od pondělí v běžném režimu.
 • Ruší se celodenní školní družina pro děti rodičů vybraných profesí.
 • V případě dotazů prosím kontaktujte vedoucí školní družiny paní Pavlínu Jánskou (tel.: 703 187 529).

 


 DŮLEŽITÉ INFORMACE

 • Další důležité kontakty:
  • ředitel školy: Mgr. Jiří Veverka (tel.: 602 235 757)
  • zástupce ředitele: Mgr. Jana Lysá (tel.: 725 308 333)
  • pedagogický sbor: KONTAKTY
  • komunikace s veřejností: Tereza Richterová (tel.: 725 307 138)

 


 VZDĚLÁVÁNÍ OD 3. KVĚTNA

30.04.2021

ilustrační obrázek

Od 3. 5. 2021 se umožňuje osobní přítomnost žáků 1. i 2. stupně rotačním způsobem.

Dále jsou ve školách povoleny sportovní činnosti konané venku. Při tělocviku není nutné nosit roušku ani respirátor.

 

 

  3.-7. 5. 10.-14. 5.
PREZENČNÍ VÝUKA

2.A
4.A, 5.A

6.A, 6.B
7.A. 7.B

1.A, 1.B
3.A, 3.B

8.A, 8.B
9.A, 9.B

DISTANČNÍ VÝUKA

1.A, 1.B
3.A, 3.B

8.A, 8.B
9.A, 9.B

2.A
4.A, 5.A

6.A, 6.B
7.A. 7.B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokud nebude stanoveno jinak, budou se v tomto pořadí třídy střídat dále.


 PRAVIDLA POBYTU VE ŠKOLE:

 • Na cestu do školy a ze školy a na pobyt v prostorách před školou se na žáky a jejich doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními.
 • Všichni žáci jsou povinni nosit zdravotnickou roušku nebo respirátor. V případě potřeby (znečištění či ztráta, zapomenutí, apod.) poskytne náhradní škola.
 • Žáci jsou povinni při vstupu do budovy omýt si ruce dezinfekcí, která je umístěna při vstupu do budovy.
  Mytí rukou probíhá po vstupu do učebny, o každé přestávce a před obědem. Žáci si umyjí ruce po obědě a před odchodem domů.
 • V učebnách se bude pravidelně větrat, proto doporučujeme podsedáky a více vrstev oblečení.
 • Do rozvrhu bude zahrnuta také venkovní výuka a aktivity ve venkovních prostorech. Rodiče budou vždy v předstihu informováni.
 • Povinná homogenita bude realizována po třídách, a to i pro činnosti školní družiny. Zachování těchto skupin platí rovněž pro přestávky, činnosti na pozemcích školy, venkovní výuce apod. Homogenní skupinou jsou i žáci celodenní družiny (viz níže).
 • Přítomnost na prezenční výuce je podmíněna účastí na testování. 
 • Pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. V tomto případě škola nemá povinnost zajistit dítěti distanční způsob vzdělávání. Vzdělávání těchto žáků bude probíhat formou podpory domácí výuky.

 TESTOVÁNÍ:

 • Testování probíhá neinvazivními antigenními testy, a to tzv. samoodběrem.
 • Testování neprobíhá v případě individuálních konzultací a výuky 1 na 1. 
 • Nebude-li žák přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, provede si test bezprostředně po svém příchodu.
 • Testování bude probíhat pod dohledem zaměstnanců školy.
 • Testování se neprovádí u osob,
  • které doloží negativní výsledek PCR či AG testu provedený na odběrovém místě, který není starší 48 hodin
  • které absolvovaly onemocnění COVID-19 a od prvního PCR testu neuplynulo více než 90 dní, tuto skutečnost musí prokazatelně doložit (např. lékařskou zprávou)
  • které mají vystavený certifikát MZČR o provedeném očkování proti nemoci COVID-19, a od aplikace druhé dávky uplynulo nejméně 14 dnů.
 • V případě negativního výsledku je žák vpuštěn k prezenčnímu vzdělávání.
 • V případě pozitivního výsledku, který byl zjištěn v pondělí, škola kontaktuje zákonného zástupce dítěte. Dítě vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem. Rodiče jsou v tomto případě povinni zkontaktovat praktického lékaře a postupovat dle jeho pokynů.
 • V případě pozitivního výsledku, který byl zjištěn ve čtvrtek, se izolace vztahuje na všechny žáky a osoby, kteří byli s pozitivně testovaným v kontaktu. V takovém případě přechází dotčená třída na distanční způsob výuky.

 

 • Škola umožní testování VLASTNÍMI AG TESTY, které patří mezi schválené MZCR (SEZNAM AG TESTŮ).
 • Testování musí však i v tomto případě probíhat ve škole ve stanovený čas.

 

 • PRVNÍ STUPEŇ
  • Testování bude probíhat vždy v PONDĚLÍ první vyučovací hodinu.
  • Testovat se budou ve svých kmenových třídách.
 • DRUHÝ STUPEŇ
  • Testování bude probíhat vždy v PONDĚLÍ a ve ČTVRTEK první vyučovací hodinu.
  • Pro testování budou vyhrazené učebny 49-52.

ORGANIZACE PŘÍCHODU DO ŠKOLY: 

 • PRVNÍ STUPEŇ
  • Žáci prvního stupně se shromažďují NA PŘEMOSTĚNÍ do 7:45.
 • DRUHÝ STUPEŇ
  • Žáci druhého stupně se shromažďují NA ZAHRADĚ do 7:30.
  • Vstup na zahradu je nově vrátky z chodníku vlevo od hlavního vchodu.
 • Na těchto místech vyčkají příchodu pověřené osoby (třídní učitelky), která je odvede do testovací místnosti nebo do své učebny.

 STRAVOVÁNÍ:

 • Žáci se stravují v jídelně školy, po třídách. Výdej stravy je prováděn podle rozpisu.
 • Žáci při výdeji stravy dodržují stanovené odstupy.
 • U stolu sedí dva žáci, stůl je opatřen plexisklovou přepážkou.
 • Při konzumaci stravy žák roušku sejme, nasadí ji okamžitě po dokončení konzumace.
 • Po každé skupině je jídelna vyvětrána a stoly a ostatní plochy po strávnících vydezinfikovány.
 • Svačiny jsou roznášeny do jednotlivých tříd.
 • Všichni žáci účastnící se prezenční výuky jsou v daný týden automaticky přihlášeni ke stravování.
 • Stravování je zajištěno i pro žáky na distanční výuce (nutnost objednání předem).
  Výdej je prováděn ze dvora školy, od 12:15 - 13:00.
 • Zajištění stravy, objednání či odhlášení, provádí rodič po domluvě s vedoucí školní jídelny paní Romanou Zemanovou (tel. 732 490 823).


 ŠKOLNÍ DRUŽINA:

 • Školní družina zabezpečuje činnost pouze pro žáky účastnící se prezenční výuky.
 • Otevředa bude denně od 6:00 do 16:00
 • Příchod do ranní družiny je maximálně do 6:15

 

 • CELODENNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINA zabezpečuje činnost pro žáky (1. stupně) rodičů vybraných profesí, a to v týdnu, kdy nemají prezenční výuku.
 • Otevřena bude denně od 6:00 do 16:00
 • Příchod je možný ve dvou časech: do 6:15 nebo do 7:40
 • V průběhu dne jsou děti v celodenní školní družině povinni účastnit se výuky distančním způsobem - pro tyto potřeby budou mít k dispozici počítačovou učebnu.

VSTUP A POHYB TŘETÍCH OSOB:

 • Vstup třetích osob (mimo žáky či zaměstnance) v době provozu školy nebo školského zařízení je povolen pouze v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky.
 • Výjimkou je přítomnost rodičů při AG testech žáků 1.-3. ročníku.

 ODCHOD ZE ŠKOLY:

 • Žák odchází ze školy po ukončení vzdělávání, resp. po ukončení činnosti školní družiny, a to buď sám, nebo v doprovodu zákonného zástupce. Tuto skutečnost sdělí zákonný zástupce vyučujícímu písemně.

INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE:

 • Individuální konzultace jsou určeny žákům s SVP a žákům ohroženým školním neúspěchem.
 • Rozvrh stanoven individuálně po dohodě s vyučujícím.
 • V případě výuky 1 na 1 není povinné testování. Obě strany jsou však povinny dodržovat všechna ostatní hygienická opatření.


DŮLEŽITÉ ODKAZY A MATERIÁLY:


KOMU VOLAT V PŘÍPADĚ DOTAZŮ?

 • Informace o provozu školy
  • Mgr. Jiří Veverka - ředitel školy: tel.: 602 235 757
 • Informace o provozu školní družiny (nebo celodenní školní družiny)
  • Pavlína Jánská - vedoucí školní družiny: tel.: 703 187 529
 • Informace o provozu školní jídelny
  • Romana Zemanová - vedoucí školní jídelny: tel.: 732 490 823
 • Informace týkající se rozvrhu nebo konkrétní třídy
  • Příslušný pedagogický pracovníkKONTAKTY

 

 


 ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

29.04.2021

ilustrační obrázek

Vážení rodiče,

rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání nebo o odkladu z povinné školní docházky si můžete vyzvednout osobně v termínech:

 

 

 

 • 30. 4. 2021 13:00-17:00
 • 3. 5. 2021 13:00-17:00
 • Případně dle předchozí telefonické domluvy.

 

ROZHODNUTÍ ŘEDITELE


 PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA STŘEDNÍ ŠKOLY

21.04.2021

ilustrační obrázek

Na základě MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ se mohou žáci účastnit přijímacích zkoušek na střední školy pouze pokud:

 

 

 

 • doloží negativní výsledek testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedený ve škole (test nesmí být starší než 7 dní)
 • doloží negativní výsledek testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 vydaný poskytovatelem zdravotních služeb (test nesmí být starší než 7 dní)
 • doloží potvrzení o prodělání onemocnění COVID-19 a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dní
 • doloží certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 (pokud od druhé dávky uplynulo nejméně 14 dní)

 

TESTOVÁNÍ V ZŠ TGM KOMÁROV:

Testování pro naše žáky a žákyně, kteří se budou účastnit přijímacích zkoušek, se bude konat:

TERMÍN TESTOVÁNÍ ČAS TESTOVÁNÍ MÍSTO (UČEBNA) TESTOVÁNÍ SE TÝKÁ
       
27. 4. 2021 14:00-15:00  49 a 50 uchazečů o čtyřleté obory vzdělání s MZ (řádné termíny) - 9. ročník
29. 4. 2021 14:00-15:00  49 a 50 uchazečů o víceletá gymnázia (řádné termíny) - 5. a 7. ročník
       
26. 5. 2021 14:00-15:00  49 a 50 uchazečů o čtyřleté obory vzdělání s MZ a víceletá gymnázia (náhradní termíny)
27. 5. 2021 14:00-15:00  49 a 50 uchazečů o čtyřleté obory vzdělání s MS a víceletá gamnázia (náhradní termíny)
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jiný termín lze sjednat po předchozí domluvě s ředitelem školy: jiri.veverka@zs-komarov.cz

Pouze v případě jiného termínu konání přijímacích zkoušek nebo v případě jiné závažné události.

V případě zájmu o testování se prosím nahlašte na e-mail: pr@zs-komarov.cz

 


 NÁVRAT DĚTÍ DO ŠKOL

08.04.2021

ilustrační obrázek

NÁVRAT DĚTÍ Z PRVNÍHO STUPNĚ K PREZENČNÍ VÝUCE:

  12. - 16. 4. 2021 19. - 23. 4. 2021
PREZENČNÍ VÝUKA 1.A; 1.B; 3.A; 3.B 2.A; 4.A; 5.A
DISTANČNÍ VÝUKA 2.A; 4.A; 5.A 1.A; 1.B; 3.A; 3.B

 

 

 

Pokud nebude stanoveno jinak, nadále se budou v tomto pořadí třídy střídat dále.

 

PRAVIDLA POBYTU VE ŠKOLE:

 • Na cestu do školy a ze školy a na pobyt v prostorách před školou se na žáky a jejich doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními.
 • Všichni žáci jsou povinni nosit zdravotnickou roušku nebo respirátor. V případě potřeby (znečištění či ztráta, zapomenutí, apod.) poskytne náhradní škola.
 • Žáci jsou povinni při vstupu do budovy omýt si ruce dezinfekcí, která je umístěna při vstupu do budovy.
  Mytí rukou probíhá po vstupu do učebny, o každé přestávce a před obědem. Žáci si umyjí ruce po obědě a před odchodem domů.
 • V učebnách se bude pravidelně větrat, proto doporučujeme podsedáky a více vrstev oblečení.
 • Do rozvrhu bude zahrnuta také venkovní výuka a aktivity ve venkovních prostorech. Rodiče budou vždy v předstihu informováni.
 • Povinná homogenita bude realizována po třídách, a to i pro činnosti školní družiny. Zachování těchto skupin platí rovněž pro přestávky, činnosti na pozemcích školy, venkovní výuce apod. Homogenní skupinou jsou i žáci celodenní družiny (viz níže).
 • Přítomnost na prezenční výuce je podmíněna účastí na testování. 
 • Pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. V tomto případě škola nemá povinnost zajistit dítěti distanční způsob vzdělávání. Vzdělávání těchto žáků bude probíhat formou podpory domácí výuky.

TESTOVÁNÍ:

 • Testování probíhá neinvazivními antigenními testy, a to tzv. samoodběrem.
 • Testování bude probíhat ve vyhrazených prostorách, pod dohledem zaměstnanců školy.
 • Testování bude probíhat vždy první vyučovací hodinu a to v PONDĚLÍ a ČTVRTEK.
 • Testování se neprovádí u osob,
  • které doloží negativní výsledek PCR či AG testu provedený na odběrovém místě, který není starší 48 hodin
  • které absolvovaly onemocnění COVID-19 a od prvního PCR testu neuplynulo více než 90 dní, tuto skutečnost musí prokazatelně doložit (např. lékařskou zprávou)
  • které mají vystavený certifikát MZČR o provedeném očkování proti nemoci COVID-19, a od aplikace druhé dávky uplynulo nejméně 14 dnů.
 • V případě testování žáků 1.-3. ročníku je umožněna asistence při provádění testu zákonným zástupcem.
 • Nebude-li žák přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, provede si test bezprostředně po svém příchodu.
 • Pro účastníky skupinových konzultací je testování rovněž povinné.
 • Testování neprobíhá v případě individuálních konzultací a výuky 1 na 1. 
 • V případě negativního výsledku je žák vpuštěn k prezenčnímu vzdělávání.
 • V případě pozitivního výsledku, který byl zjištěn v pondělí, škola kontaktuje zákonného zástupce dítěte. Dítě vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem. Rodiče jsou v tomto případě povinni zkontaktovat praktického lékaře a postupovat dle jeho pokynů.
 • V případě pozitivního výsledku, který byl zjištěn ve čtvrtek, se izolace vztahuje na všechny žáky a osoby, kteří byli s pozitivně testovaným v kontaktu. V takovém případě přechází dotčená třída na distanční způsob výuky.

STRAVOVÁNÍ:

 • Žáci se stravují v jídelně školy, po třídách. Výdej stravy je prováděn podle rozpisu.
 • Žáci při výdeji stravy dodržují stanovené odstupy.
 • U stolu sedí dva žáci, stůl je opatřen plexisklovou přepážkou.
 • Při konzumaci stravy žák roušku sejme, nasadí ji okamžitě po dokončení konzumace.
 • Po každé skupině je jídelna vyvětrána a stoly a ostatní plochy po strávnících vydezinfikovány.
 • Svačiny jsou roznášeny do jednotlivých tříd.
 • Všichni žáci účastnící se prezenční výuky jsou v daný týden automaticky přihlášeni ke stravování.
 • Stravování je zajištěno i pro žáky na distanční výuce (nutnost objednání předem).
  Výdej je prováděn ze dvora školy, od 12:15 - 13:00.
 • Zajištění stravy, objednání či odhlášení, provádí rodič po domluvě s vedoucí školní jídelny paní Romanou Zemanovou (tel. 732 490 823).


ŠKOLNÍ DRUŽINA (AKTUALIZOVÁNO - 9. 4.):

 • Školní družina zabezpečuje činnost pouze pro žáky účastnící se prezenční výuky.
 • Otevředa bude denně od 6:00 do 16:00
 • Příchod do ranní družiny je maximálně do 6:15

Výjimka:

 • CELODENNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINA zabezpečuje činnost pro žáky (1. stupně) rodičů vybraných profesí, a to v týdnu, kdy nemají prezenční výuku.
 • Otevřena bude denně od 6:00 do 16:00
 • Příchod je možný ve dvou časech: do 6:15 nebo do 7:40
 • V průběhu dne jsou děti v celodenní školní družině povinni účastnit se výuky distančním způsobem - pro tyto potřeby budou mít k dispozici počítačovou učebnu.

 • Vybrané profese:
  • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
  • pedagogičtí pracovníci zajišťující prezenční vzdělávání,
  • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
  • příslušníci ozbrojených sil,
  • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
  • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb.,
  • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
  • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
  • zaměstnanci Finanční správy České republiky.
 • Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.
 • Docházku do školní družiny i celodenní školní družiny rodiče oznámí nejpozději do 11. 4. vedoucí paní Pavlíně Jánské (703 187 529). Ta bude informovat rodiče o podrobnostech činnosti družiny.


VSTUP A POHYB TŘETÍCH OSOB:

 • Vstup třetích osob (mimo žáky či zaměstnance) v době provozu školy nebo školského zařízení je povolen pouze v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky.
 • Výjimkou je přítomnost rodičů při AG testech žáků 1.-3. ročníku.

ORGANIZACE PŘÍCHODU DO ŠKOLY (AKTUALIZOVÁNO 26. 4.):

 • Žáci se shromáždí na označených shromažďovacích místech do 7:45.
  12. - 16. 4. 2021 19. - 23. 4. 2021
PŘEMOSTĚNÍ PŘED ŠKOLOU 1.A; 1.B 2.A
ZAHRADA ŠKOLY 3.A; 3.B 4.A; 5.A

 

 

 

 • Vstup na zahradu je nově vrátky z chodníku vlevo od hlavního vchodu 
 • Skupina „celodenní školní družiny“ se shromáždí na parkovišti naproti škole (kosmetické a nehtové studio)
 • Pokud nebude stanoveno jinak, nadále se budou v tomto pořadí třídy střídat dále.
 • Na těchto místech vyčkají příchodu pověřené osoby (třídní učitelky), která je odvede do testovací místnosti (PO, ČT) nebo do své učebny (ÚT, ST, PÁ).

ODCHOD ZE ŠKOLY:

 • Žák odchází ze školy po ukončení vzdělávání, resp. po ukončení činnosti školní družiny, a to buď sám, nebo v doprovodu zákonného zástupce. Tuto skutečnost sdělí zákonný zástupce vyučujícímu písemně.
 • Upřesnění času vyzvednutí žáka ze školní družiny sdělí rodičům vedoucí školní družiny.

SKUPINOVÉ KONZULTACE:

 • Skupinové konzultace se konají prioritně pro žáky 9. ročníku. Pro tyto skupiny (max. 6 žáků) platí povinnost testovat a dodržovat všechna ostatní opatření.

 • TERMÍNY KONZULTACÍ:
  • 9.A - MA: úterý 14:00 (p. uč. Vajnerová)
  • 9.A - ČJ: středa 14:00 (p. uč. Matějková)
  • 9.B - MA: čtvrtek 13:00 (p. uč. Vajnerová)
  • 9.B - ČJ: úterý 14:00 (p. uč. Veverka)

INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE:

 • Individuální konzultace jsou určeny žákům s SVP a žákům ohroženým školním neúspěchem.
 • Rozvrh stanoven individuálně po dohodě s vyučujícím.
 • V případě výuky 1 na 1 není povinné testování. Obě strany jsou však povinny dodržovat všechna ostatní hygienická opatření.


 ŽÁCI 2. STUPNĚ ZŠ:

 • Žáci 2. stupně ZŠ se nadále vyučují formou distanční výuky podle stávajícího rozvrhu.


DŮLEŽITÉ ODKAZY A MATERIÁLY:


 KOMU VOLAT V PŘÍPADĚ DOTAZŮ?

 • Informace o provozu školy
  • Mgr. Jiří Veverka - ředitel školy: tel.: 602 235 757
 • Informace o provozu školní družiny (nebo celodenní školní družiny)
  • Pavlína Jánská - vedoucí školní družiny: tel.: 703 187 529
 • Informace o provozu školní jídelny
  • Romana Zemanová - vedoucí školní jídelny: tel.: 732 490 823
 • Informace týkající se rozvrhu nebo konkrétní třídy
  • Příslušný pedagogický pracovníkKONTAKTY

 

 


 VESELÉ VELIKONOCE

01.04.2021

přání

 


 VYTVOŘ NÁVRH NÁMĚSTÍ V KOMÁROVĚ

25.03.2021

leták

 

Městys Komárov žádá o pomoc nejen děti! 

Vytvoř návrh, jak by podle tebe mělo vypadat náměstí v Komárově. Nemusí jít o návrh celého náměstí, ale třeba jen jednotlivých prvků. 

Svůj návrh pošli nejpozději do 15. dubna na e-mail: dobry@ikomarov.cz

 


 ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

19.03.2021

ilustrační obrázek

Vážení rodiče,

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021 s tím, že zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Z tohoto důvodu není v současné době možné uspořádat zápis do prvních tříd formou zábavné akce pro děti. O motivační část zápisu však děti nepřijdou. Pokud to situace dovolí, uspořádá škola setká­ní s našimi budoucími žáky a jejich rodiči zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím pro­gramem, učiteli a prostorami školy. O tomto setkání vás budeme včas informovat.

Zápis proběhne pouze formálně podáním žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání bez osobní přítomnosti dětí ve škole.
Jak tedy na to?


Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

BEZKONTAKTNÍ ZPŮSOB podání žádosti je možný od 1. do 19. dubna 2021.

 • do datové schránky školy (gk7mcib)
 • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce (skola@zs-komarov.cz)
 • poštou (na adresu ZŠ TGM Komárov, Sokolovická 260, Komárov, 267 62)
 • vhozením do poštovní schránky, která je umístěna u vchodu do hlavní budovy školy

Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, faxem apod.), je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.

OSOBNÍ PŘEDÁNÍ žádosti v budově základní školy je naplánované na:
- 7. dubna 2021 13:00-17:00
- 14. dubna 2021 13:00-17:00
- 21. dubna 2021 13:00-17:00


K zápisu je nutné přiložit:

 • rodný list dítěte 
 • občanský průkaz zákonného zástupce 
 • vyplněnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (naleznete ke stažení níže)
 • zápisní list (naleznete ke stažení níže)
 • informovaný souhlas (naleznete ke stažení níže)

V případě odkladu či předčasného nástupu potřebujete:

 • doporučující posouzení pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra
 • doporučující posouzení odborného lékaře
 • vyplněnou žádost o odklad z povinné školní docházky nebo žádost o předčasný nástup povinné školní docházky (naleznete ke stažení níže) 

V případě využití bezkontaktního způsobu přihlášení dítěte k zápisu je potřeba údaje v přihlášce doložit kopií rodného listu dítěte a doložením vyplněného vzorového souhlasu s tímto zpracováním osobních údajů.
Škola garantuje, že kopie rodného listu dítěte bude použita výlučně za účelem ověření totožnosti dítěte v řízení o přijetí dítěte do základního vzdělávání. Ihned po ověření údajů v přihlášce škola uvedené dokumenty skartuje.


Stejná pravidla platí i pro děti, kterým byl v minulém roce udělen odklad. 

 

Možnost nahlédnutí do spisu: 29. 4. 2021

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání bude oznámeno 30. 4. 2021

Vyzvednutí rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání bude možno vyzvednout osobně v termínech:

 • 30. 4. 2021 13:00-17:00
 • 3. 5. 2021 13:00-17:00
 • Případně dle předchozí telefonické domluvy.

V případě potřeby volejte:
Mgr. Jiří Veverka - ředitel školy
tel.: 602 235 757
email: jiri.veverka@zs-komarov.cz

ROZHODNUTÍ ŘEDITELE


DOKUMENTY KE STAŽENÍ:


 PODPORA V OBLASTI PREVENCE

18.03.2021

ilustrační obrázek

Vážení rodiče, 
aktuální situace spojená s distanční výukou není jednoduchá nejen pro děti a pedagogy, ale také pro vás. Jsme si této skutečnosti vědomi, a proto se vám snažíme pomoci, jak nejlépe umíme. 

Připravili jsme pro vás tedy řadu materiálů a odkazů, které mohou pomoci v oblasti prevence rizikových chování u dětí. V případě jakýchkoliv dotazů se nebojte obrátit na naše PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ.


 MOŽNOSTI REHABILITACE PO PRODĚLÁNÍ COVID-19

15.03.2021

ilustrační obrázek

Odborníci z Fakultní nemocnice Olomouc a Univerzity Palackého v Olomouci vytvořili sadu cviků pro pacienty vyléčené z nemoci COVID-19, které jim pomohou dostat se zpět do formy. Pravidelné cvičení totiž může podle autorů brožury zabránit komplikacím po onemocnění koronavirem.

Vhodné cvičení může podle specialistů zabránit plicní fibróze a pozánětlivému ztuhnutí plic, které jsou vážnými komplikacemi u pacientů vyléčených z infekce COVID-19. Praktická příručka zahrnuje nácvik správného dýchání, silový trénink a doporučení vytrvalostních aktivit.

ZDROJ: https://www.fnol.cz/aktuality/jak-cvicit-plice-a-dychani-po-prodelani-covid-19-odbornici-nabizeji-sadu-cviku

BROŽURA ke stažení. 


 PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA STŘEDNÍ ŠKOLY

11.03.2021

ilustrační obrázek

Podrobné informace o jejich organizaci ve školním roce 2021/2022 naleznete v Opatření MŠMT pro přijímací zkoušky na střední školy . Dále MŠMT vydalo Informace k úpravě termínů JPZ. V Opatření obecné povahy pro přijímací zkoušky MŠMT prodloužilo termín pro vydání zápisového lístku do 6. dubna. 

MŠMT 16. 2. 2021 vydalo ještě zpřesnění k přijímacímu řízení na střední školy v Dodatku k opatření pro přijímací zkoušky na střední školy a také Zkušební schéma jednotných přijímacích zkoušek v roce 2021 

termíny přijímacích zkoušek


 UZAVŘENÍ ŠKOLNÍ KUCHYNĚ

09.03.2021

ilustrační obrázek

Školní kuchyně přerušila svůj provoz a to z důvodu nedostatečného zájmu ze strany strávníků. Nebude tak nadále možné vydávání stravy žákům na distanční výuce. Velice nás tato situace mrzí a doufáme, že se vše brzy vrátí do normálu. 
Děkujeme za pochopení.


 UZAVŘENÍ ŠKOL

27.02.2021

ilustrační obrázek

Vážení rodiče,

s ohledem na usnesení vlády ze dne 26. února 2021 č. 200 o přijetí krizového opatření sdělujeme, že dochází ke kompletnímu uzavření školy.
Výuka bude nadále probíhat distančním způsobem na platformě GOOGLE WORKSPACE
 

 
 • Žáci 1. a 2. stupně přecházející na distanční vyučování budou informováni o rozvrhu od vyučujících.
 • Ostatní žáci pokračují ve svém stávajícím rozvrhu.
 • Školní družina se uzavírá.
 • Školní kuchyně bude vařit nadále pro žáky na distančním vzdělávávní. Pro více informací kontaktujte vedoucí školní jídelny Romanu Zemanovou - tel.: 732 490 823.
 • Provoz školy pro veřejnost bude omezen následovně: PO 9:00-12:00, ST 12:00-15:00.
 • Individuální konzultace mohou nadále probíhat pouze 2 vyučující hodiny denně. Jak žák tak vyučující budou mít po celou dobu konzultace respirátor třídy FFP2.

Více informací vám sdělíme prostřednictvím platformy ŠKOLA NA DLANI

ZÁSADY PROVOZU ZŠ TGM Komárov od 1. 3. 2021

Děkujeme za trpělivost při dodržování vládních opatření. Věříme, že to společně zvládneme a brzy se opět setkáme osobně ve třídách.


 POVINNOST POUŽÍVAT CHIRURGICKÉ ROUŠKY ČI RESPIRÁTOR

23.02.2021

ilustrační obrázek

Od 25. února platí povinnost nosit ve vnitřních prostorech chirurgickou roušku, respirátor třídy FFP2 (KN 95) bez výdechového ventilu či jiný ochranný prostředek nosu a úst s filtračním účinkem alespoň 95%. Látkové roušky, šály či šátky nebudou nadále považovány za dostatečnou ochranu. 

Žáci mají povinnost nosit roušku či respirátor po celou dobu pobytu ve škole. Doporučujeme tedy 2-3 roušky na den. Roušky noste v uzavíratelném obalu. Pro použité roušky jsou na chodbách školy umístěné označené uzavíratelné koše. 

Platí důrazné doporučení používání respirátorů třídy FFP2 (KN95), ty poskytují účinnější ochranu než chirurgické či látkové roušky. 

Učitelé v případech, kdy je nezbytné, aby žáci viděli během výuky na jejich ústa, mohou použít ochranný štít. V takovém případě je však nutné aby dodrželi vzdálenost od žáků nejméně 2 metry. 

Více informací naleznete v MIMOŘÁDNÉM OPATŘENÍ MZČR


 DEZINFORMAČNÍ DEZINFEKCE

09.02.2021

ilustrační obrázek

Jak na koronavirové dezinformace? 
S odpovědí na tuto otázku pomůže materiál "DEZINFORMAČNÍ DEZINFEKCE."

Příručka reaguje na dezinformace, poplašné zprávy a konspirační teorie, které se v uplynulých měsících objevily v souvislosti s pandemií koronaviru. 

 

 

„Pro publikaci jsme zvolili název Dezinformační dezinfekce. S určitou nadsázkou jsme chtěli poukázat na to, že dezinformacím se můžeme bránit. Nejefektivnější obranou je přitom posilování schopnosti kriticky analyzovat a posuzovat jednotlivá mediální sdělení, rozlišovat mezi těmi, která jsou založená na faktech, od těch manipulativních a lživých. Nejlepší dezinfekcí je tedy mediální vzdělávání. A při něm by školní výuka měla hrát důležitou roli. Práce vyučujících na tomto poli však není snadná, proto jim chceme být co nejvíce nápomocni.“  
- spoluautor příručky ředitel JSNS Karel Strachota


 DESATERO DISTANČNÍ VÝUKY PRO ŽÁKY

05.02.2021

ilustrační obrázek

 1. Nařiď si budík s dostatečným předstihem, aby ses stihl(a) zastavit v koupelně, dát si něco dobrého k snídani a připravit si svůj studijní koutek, kam si vždy nachystáš pomůcky potřebné na daný předmět podle rozvrhu, jako například penál, učebnici, pracovní sešit, tabulky, přehledy…
 2. Mobil a další věci, které by jen zbytečně rušily tvou pozornost, si dej stranou, zajisti si pokud možno klidné místo na vyučování, kde budeš moci reagovat, odpovídat, ptát se a mít takové vlastní výsostné území.
 3. Sleduj čas, nejlépe NE na telefonu, sleduj rozvrh, také Google učebnu a svůj email, zda bude vyučovací hodina probíhat na Meetu či se nemusíš připojovat na konkrétní čas, ale budeš mít do dané hodiny zadanou nějakou práci.
 4. Když je Meet, využij každé příležitosti se vzdělávat. I když se ti to občas nezdá, vážně se učíš pro sebe, ač tě to třeba někdy nebaví a nebo prostě zrovna nemáš náladu. Ale v životě jsou překážky k tomu, aby se překonaly. Navíc v tom nikdy nejsi sám (sama).
 5. Když není Meet, ale máš zadanou samostatnou práci, nejprve se podívej, do kdy je třeba ji odevzdat, klidně si to napiš na papírek, většinou to bývá už na konci hodiny, abychom společně mohli zhodnotit, co můžeme ještě zlepšit, co můžeme příště ještě procvičit. Pracuj na zadané práci hned, zkus se soustředit. Když ti cokoliv není jasné, hned komunikuj, jakoukoliv formou, s vyučujícím, tvoje vlastní iniciativa je základ. Když nestíháš práci, nevadí, nikdo není dokonalý. Odevzdej, co máš, a případně požádej vyučujícího o čas navíc, navrhni termín dodání práce, ať vyučující ví, že o práci víš, rád ti pomůže a bude vědět, že s tebou může počítat.
 6. Když ti nejde kamera, nechceš, aby na tebe třeba bylo vidět, dobře, je to tvé rozhodnutí, ale představ si, že by totéž udělal vyučujíc. Ale mikrofon zkus zajistit tak, aby byl vždy funkční, protože bez toho to zkrátka všechno ztrácí smysl.
 7. Čti vždy pečlivě pokyny a zadání, nepiš hned SOS komentáře, přemýšlej, co se po tobě chce. Rozhodně neodevzdávej práci jen proto, žes něco udělal(a), a tak to tam prostě vložíš, ale zkus odvést práci, která za něco stojí, nemusí být přece perfektní, ale hlavně tvoje = autentická a neodfláknutá.
 8. Nespoléhej příliš na rodiče a na ostatní spolužáky. Také mají zadanou svou práci, kterou musí co nejsamostatněji odvést. Zkus nést zodpovědnost sám (sama) za sebe. Jasně, rodiče ti mohou dopomoci, ale učitel hodnotí tvou práci, ne tu jejich. Ty jsi pro něj důležitý (důležitá). Představ si, až se vrátíš do školy, už to budeš jedině ty, který (která) ukáže, co v tobě skutečně je. Nekopíruj nic z internetu, neopisuj od kamarádů, je to sice jednorázová a snadná pomoc, ale časem ti ty vědomosti budou hodně chybět a vrátí se ti to i s úroky.
 9. Zkus být samostatný (samostatná) v komunikaci s učiteli – klidně i mimo vyučování. Něco se ti nelíbí, nevyhovuje, něco nechápeš, nevíš, co s tím…? Učitel ti rád pomůže, věř, že vážně ocení tvou vlastní iniciativu a snahu. Nepotřebuješ mluvčího. Samozřejmě, hodiny, kdy jdeš třeba k zubaři, či z jakéhokoliv důvodu na hodině nejsi, tak to ti právě vykomunikují a zařídí rodiče, o to se nemusíš starat.
 10. I když je to už dlouhé, co nechodíme do školy prezenčně, zkus být veselý (veselá), uvidíš, že s úsměvem jde všechno lépe. Vážně. 

 

PS: Protože jsi takto (viz předchozí informace) pracoval(a) během celého dopoledne a kousku odpoledne, teoreticky už ti nezbývá mnoho nedodělané práce, což je prostě paráda. Zkontroluj podle rozvrhu, že víš, co se na hodinách dělo a co se má třeba odevzdat. Pakliže máš zadaný nějaký dlouhodobější úkol (zadanou četbu, práci navíc, projek...), zapiš si ho do notýsku, ať ho máš stále na očích a nezapomeneš na něj. Jestli si chceš ještě něco sám (sama) procvičit, veškeré materiály z hodin(y) online máš stále v Google Classroom, můžeš se k tomu naprosto kdykoliv vrátit, nespoléhej jen na přípravu učitele a procvičování v hodině, jsi to ty, který (která) by si měl(a) ještě v klidu něco (z)opakovat. 

Je to stejné jako při prezenční výuce – bez pravidelnosti a systematičnosti ti nic samo od sebe do hlavy nenaskáče.

Zdroj: http://www.ucitelske-listy.cz/2021/02/karolina-svobodova-desatero-distancni.html

 


 ZRUŠENÍ LYŽAŘSKÉHO KURZU

28.01.2021

Ilustrační obrázek

Vážení rodiče,

s ohledem na epidemiologickou situaci ruší naše škola tradiční lyžařský výcvikový kurz, který je primárně určen žákyním a žákům 7. ročníku.

Pokud to situace dovolí, bude tento lyžařský výcvikový kurz nahrazen v příštím školním roce.

Děkuji za pochopení.

Mgr. Jiří Veverka
ředitel školy


 POLOLETNÍ VYSVĚDČENÍ

27.01.2021

ilustrační obrázek

Vážení rodiče,

zítra je den, kdy za normální situace by žákyně a žáci obdrželi své pololetní vysvědčení. Bohužel, s ohledem na epidemiologickou situaci výpis z vysvědčení obdrží, ale do svých e-mailových schránek. Buďte proto zvídaví a chtějte se s nimi o obsah tajemné listiny podělit. Jistě tak rádi a rády učiní. V papírové podobě si odnesou zítra svá první vysvědčení naši prvňáčci a žáci a žákyně druhého ročníku. 

Ostatním žákyním a žákům bude v listinné podobě výpis z vysvědčení předán v den, kdy budou moci opět usednout do svých lavic.

Vážení rodiče,

i přes zvláštní dobu a naprosto netradiční způsob vzdělávání jsme hodnotili žáky a žákyně za první pololetí zodpovědně a poctivě, v maximální možné míře jsme zohledňovali možnosti a podmínky žáků a žákyň samotných. Uvědomujeme si, že distanční způsob výuky je nesmírně náročný pro žáky a žákyně, pro vyučující, ale zejména pro vás, na kterých leží tíha zabezpečení rodiny a byli jste nuceni přijmout i další roli. Velká většina z vás se role našeho partnera při vzdělávání "našich" dětí zhostila výborně, a proto velká jednička patří i vám.

Tam, kde se třeba něco nepodařilo, máme prostor to ve druhém pololetí společně napravit. Společně věřme, že druhé pololetí bude lepší než pololetí první a situace nám umožní vzdělávat žáky a žákyně ve škole a v témže místě se setkávat i s vámi.

Děkuji vám všem za spolupráci.

 

Mgr. Jiří Veverka

ředitel školy


 VZDĚLÁVÁNÍ V DOBĚ KORONAVIROVÉ

23.01.2021

ilustrační obrázek

AKTUALIZACE: Od 25. 1. pokračuje výuka stejným způsobem jako do 22. 1.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že provoz škol a školských zařízení v období od 11. do 22. ledna i nadále probíhá ve stejném režimu jako v období od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021.

 

 

Provoz základních škol 

 • Je povolena osobní přítomnost: Pro ostatní žáky je povinné vzdělávání distančním způsobem.
  • dětí zařazených do přípravné třídy základní školy,
  • žáků 1. a 2. ročníků základních škol,
  • žáků vyšších ročníků prvního stupně základních škol za předpokladu, že jsou ve školním roce 2020/2021 zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo 2. ročníku (tzv. malotřídní škola),
  • žáků škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, a
  • žáků škol zřízených při zdravotnických zařízeních.
 • Pro ostatní žáky je povinné vzdělávání distančním způsobem.
 • Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.
 • Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají). Doporučuje se organizovat příchod a odchod a pohyb žáků ve škole tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd.
 • Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
 • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.
 • Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy nebo školského zařízení.
 • Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy.
 • Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny a školního klubu pro prezenčně vzdělávané žáky.
 • Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy.

Celý dokument naleznete ZDE.


 NÁSTUP ŽÁKŮ KE VZDĚLÁVÁNÍ PO PRÁZDNINÁCH

30.12.2020

ilustrační obrázek

Vážení rodiče,
jak jistě víte, předpokládaný nástup žáků a žákyň do školy po vánočních prázdninách se opět zkomplikoval. Mrzí nás to, nicméně nařízení vlády je v tomto ohledu pro nás závazné.
Níže jsou uvedeny základní pokyny ke vzdělávání žáků a žákyň od 4. 1. 2021.

 

 

Dne 4. 1. 2021 nastupují do školy (k prezenčnímu vzdělávání) žáci a žákyně 1. a 2. ročníku.

Ostatní ročníky zůstávají zatím v režimu distanční výuky.

Hlavní zásady distančního vzdělávání:

 • distanční vzdělávání je povinné (viz zákon 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění),
 • neúčast na distančním vzdělávání omlouvají prostřednictvím třídního učitele rodiče,
 • samostatné práce realizované žáky a žákyněmi v distančním studiu jsou vyučujícími jednotlivých předmětů hodnoceny,
 • rozvrh distančního vzdělávání vychází z rozvrhu běžné výuky, do učeben budou žáci a žákyně přizváni jednotlivými vyučujícími.

Individuální konzultace jsou možné, a to vždy po konkrétní domluvě mezi žákem a vyučujícím. V současné době lze organizovat konzultace 1 vyučující+1 žák (žákyně). Konzultace probíhají v budově školy mimo dobu on-line výuky.

Stravu (svačiny a obědy) mají všichni žáci a žákyně 1. a 2. ročníku přihlášenu, pokud potřebujete jinak, domluvíte se s vedoucí školní jídelny paní Romanou Zemanovou (732 490 823).
Obědy si mohou objednat i žáci a žákyně, kteří jsou na distančním vzdělávání. Výdej pro tyto zájemce se bude uskutečňovat mezi 12.30 – 13.30 hod. Výdej bude prováděn mimo prostory školní jídelny (vstup přes zahradu).

Připravena je i školní družina, kde dojde k dílčímu, mírně odlišnému rozdělení dětí. Žáky a žákyňky rozdělíme podle tříd, nesmí se totiž mísit ani v rámci ročníku a v současné době zachováváme tzv. homogenní skupiny. To znamená co třída, to oddělení školní družiny.

 1. oddělení
  p. vychovatelka Jánská - 1. A
 2. oddělení
  p. vychovatelka Štichová - 1. B
 3. oddělení
  p. vychovatelka Kopečná - 2. A

Bližší informace o podrobnostech provozu školní družiny vám ráda poskytne vedoucí vychovatelka paní Pavlína Jánská (703 187 529).

Ostatní podmínky pobytu ve škole zůstávají beze změn a vychází z dříve nastavených pravidel:

 • při příchodu do školy a dále pak průběžně dezinfekce rukou,
 • dodržování rozestupů,
 • všechny osoby ve škole nosí po celou dobu pobytu roušku nebo respirátor,
 • nezapomeňte na teplejší oblečení (popř. podsedák) – třídy se větrají i během výuky, pokud počasí dovolí, část výuky bude probíhat i venku,
 • další pravidla se řídí obecnými ustanoveními vydanými vládou, popř. ministerstvem školství a ministerstvem zdravotnictví.

Vážení rodiče,

všem vám chci poděkovat za trpělivost, shovívavost, obětavou pomoc a podporu dětem při vzdělávání. Není to určitě lehká situace pro nikoho z nás. Velice nás mrzí, že nový rok zahajujeme tímto způsobem, nicméně věřím, že již v průběhu druhého pololetí dojde ke zlepšení situace.

Dovolte mi poděkovat za vaši stávající pomoc a podporu a popřát nám všem do nového roku hodně zdraví, štěstí, trpělivosti, shovívavosti a vytrvalosti.

Trvale platí, že v případě jakýchkoli dotazů týkajících se chodu školy, můžete kdykoli zavolat (603 505 979 nebo 602 235 757) nebo napsat na škola@zs-komarov.cz či na jiri.veverka@zs-komarov.cz . Budu se snažit odpovědět či s vámi konzultovat danou záležitost co nejdříve.

Budete-li potřebovat konzultovat s jednotlivými vyučujícími, pak telefonní i e-mailové kontakty na všechny vyučující najdete ZDE.

Nadále vás budeme informovat prostřednictvím e-mailu, webových stránek školy, facebooku školy a webových stránek městysu Komárov.

 

Mgr. Jiří Veverka


 VÁNOČNÍ PRÁZNINY

17.12.2020

ilustrační obrázek

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pro školy stanovilo 21. a 22. prosinec 2020 jako volné dny podle § 24 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.
V těchto dnech není tedy povinná ani distanční výuka. Zavřená zůstane i školní družina a jídelna.
Přejeme všem krásné vánoční svátky a ve škole se potkáme již v pondělí 4. 1. 2021.
 
 
 
 
 
 

 MIKULÁŠ VE ŠKOLE

04.12.2020

Mikuláš ve škole

V pátek na žáky naší školy čekalo překvapení. Po chodbách se linul zvuk rolniček a dupání kopýtka. Pak se ozvalo bouchání na dveře. Všechny děti ztichly a do třídy vtrhnul bláznivý čert! Za ním se ve dveřích objevil svatý Mikuláš v doprovodu svého andílka. Hodné děti se samozřejmě neměly čeho bát, těm zlobivým ale čert pohrozil. Nakonec si však žádné dítko do pekla neodnesl, máme to ale hodné žáky! Andílek všem předal malou odměnu a slíbil, že za rok přijdou zas. 

Na fotky z dnešní mikulášské nadílky se můžete podívat ZDE.


 Účast žáků na vzdělávání od 30. 11.

20.11.2020

ilustracni obrazek

Od pondělí 30. listopadu nastává další změna v účasti žáků na vzdělávání.

1. stupeň - povinná prezenční výuka

2. stupeň 
   9. třída - povinná prezenční výuka
   6.-8. třída - rotační výuka (tzn. střídání celých tříd po týdnu)
       - týden povinná prezenční výuka
       - týden povinná distanční výuka

PRAVIDLA CHOVÁNÍ VE ŠKOLE:

 • Pro první stupeň je vyhrazen vstup do školy hlavním vchodem z přemostění. Děti nemusí na přemostění čekat ve skupinách, ale ihned procházejí do školy, do své šatny a třídy. Hlavní vchod je otevřen od 7.35 do 7.45 hod.
 • Druhý stupeň vstupuje do školy ze zahrady, bočním vchodem. Boční vchod je otevřen od 7.40 do 7.50 hod.
 • Žáci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Doporučujeme 2 – 3 roušky na den, roušky prosím umístěte do uzavíratelného obalu. V případě ztráty roušky, jejího ušpinění apod. škola vydá náhradní roušku, jednorázovou.
 • Vzhledem k častějšímu větrání doporučujeme nosit teplejší oblečení, popřípadě si děti mohou přinést do školy podsedáky. Součástí výuky je i pobyt venku (v závislosti na počasí), např. místo tělesné výchovy.
 • Nadále je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.
 • Vyučujeme podle stávajícího rozvrhu, pouze s drobnými úpravami. Větší úpravou je ta skutečnost, že 8. a 9. ročníky mají až do odvolání zrušenou odpolední výuku, tzn., že úterní výuku ukončí  8. A a 9. ročník po 5. vyučovací hodině, 8. B končí po 6. vyučovací hodině (přesun výuky občanské výchovy).
 • Při výuce dodržujeme neměnné skupiny, nestřídáme učebny, nemícháme děti ani při stravování. Svačiny a oběd se řídí samostatným časovým rozpisem, a to tak, abychom mohli v maximální možné míře zajistit hygienické předpisy.
 • Po dohodě s rodiči budou vyučující poskytovat on-line konzultace žákům a žákyním, kteří budou v karanténě a jejich absence bude trvat déle než 1 týden. Z logických důvodů nemohou být konzultace však poskytovány v rozsahu, jako při současné distanční výuce.
 • Pedagogická intervence, projekty Šablony II, doučování a speciální pedagogická péče neprobíhají. Jedinou výjimkou je, pokud se těchto aktivit účastní žáci a žákyně ze stejné třídy. 
 • Příprava na přijímačky bude probíhat po dohodě s žáky (buď on-line nebo prezenčně ve škole). 
 • Školní družina je připravena na přijetí žáků 1. – 3. ročníku. Zde platí pravidlo 1 třída = 1 oddělení družiny. Za tímto účelem jsme (až do odvolání) posílili školní družinu o 2 pedagogy z našich řad. 

 


 

ROZPIS ROTAČNÍ VÝUKY
DATUM PREZENČNĚ DISTANČNĚ
30. 11. - 4. 12. 8.A   8.B   7.A 6.A   6.B  7.B
7. 12. - 11. 12. 6.A   6.B   7.B 8.A   8.B   7.A

  Nové webové stránky

20.11.2020

ilustracni obrazek

Vítáme vás na nových webových stránkách základní školy T. G. Masaryka Komárov.

Stránky nabízí jednodušší vyhledávání informací a to nejen rodičům, ale nově i žákům samotným, pro které je určená celá jedna sekce. Svým svěžím a moderním vzhledem lépe vystihují identitu školy i směr, kterým se nyní škola ubírá. Na stránkách naleznete všechny důležité dokumenty i kontakty a také odkaz na novou fotogalerii školy. Rodiče i žáky jistě zaujme seznam odkazů nejen k online výuce. Novinkou bude i „Školní vrba“ – neboli anonymní formulář sloužící jako schránka důvěry. V kontaktech pak naleznete nová telefonní čísla jednotlivých učitelů.  

Stránky v současné době ještě prochází posledními úpravami, a tak prosíme o shovívavost. Věříme, že nová podoba webových stránek se vám bude líbit a poslouží k efektivnějšímu získávání informací a materiálů. 

 


 Adventní kalendář online

18.11.2020

Na našem FACEBOOKU na vás od 1. prosince čeká překvapení v podobě Adventního kalendáře online. 
Každý den společně otevřeme jedno okénko, ve kterém naleznete aktivitu na daný den. Společně si tak jistě zkrátíme čekání na Vánoce.

 


 Třídní schůzky online

16.11.2020

ilustracni obrazek

Informace o prospěchu za 1. čtvrtletí školního roku 2020/2021 proběhne online přes platformu GOOGLE MEET.
Schůzky proběhnou v týdnu od 23. do 27. listopadu. Více informací se včas dozvíte od třídního učitele.


 1. a 2. ročník se vrátí do tříd!

16.11.2020

DĚTI VE TŘÍDĚ

Vážení rodiče,

v souladu s harmonogramem ministerstva školství dne 18. 11. 2020 opět otevřeme brány školy, byť zatím jenom pro naše nejmenší žáčky a žákyňky, tedy pro 1. a 2. ročník. Škola se v současné době připravuje na jejich přijetí. Prostory, ve kterých se budou děti pohybovat, prošly ozonizací, všechny další prostory školy pak důkladnou dezinfekcí. Nejinak je tomu ve školní jídelně. Jsem rád, že se škola pro 1. a 2. ročník otevírá kompletně.  


PRAVIDLA PRO NÁSTUP ŽÁKŮ A ŽÁKYŇ 1. A 2. ROČNÍKU DO ŠKOLY

Ostatní třídy zůstávají zatím v režimu distanční výuky, nicméně podle některých vyjádření rezortu školství se pomalu začíná rozjasňovat.

Stravu (svačiny a obědy) mají všichni přihlášenu, pokud potřebujete jinak, domluvíte se s vedoucí školní jídelny paní Romanou Zemanovou (732 490 823)

Připravena je i školní družina, kde dojde k dílčímu, mírně odlišnému rozdělení dětí. Žáky a žákyňky rozdělíme podle tříd, nesmí se totiž mísit ani v rámci ročníku a v současné době zachováváme tzv. homogenní skupiny. To znamená co třída, to oddělení školní družiny.

 1. oddělení   -   p. vychovatelka Jánská        1. A
 2. oddělení   -   p. vychovatelka Štichová      1. B
 3. oddělení   -   p. vychovatelka Kopečná      2. A

Bližší informace o podrobnostech provozu školní družiny vám ráda poskytne vedoucí vychovatelka paní Pavlína Jánská (703 187 529).

 

Vážení rodiče,

všem vám chci poděkovat za velice obětavou pomoc a podporu dětem při vzdělávání. Není to určitě lehká situace pro nikoho z nás. Smekám pomyslný klobouk přede všemi z vás, nejvíce před rodiči našich prvňáčků. Osobně mne mrzí, že k uzavření školy muselo dojít tak záhy po zahájení školního roku. 

Veliké díky patří vám všem.

Trvale platí, že v případě jakýchkoli dotazů týkajících se chodu školy, můžete kdykoli zavolat (602 235 757) nebo napsat na jiri.veverka@zs-komarov.cz. Budu se snažit odpovědět či s vámi konzultovat danou záležitost co nejdříve.

Děkuji za aktivní podporu, pomoc pedagogům a škole a za trpělivost a obětavost při zvládání distanční výuky.

 

Mgr. Jiří Veverka
ředitel školy


 DŮLEŽITÉ! Změna telefonních čísel

12.11.2020

ilustrační obrázek

Od této chvíle máte možnost spojit se telefonicky se všemi učiteli naší školy. Prosíme o využívání výhradně těchto školních telefonních čísel. Těšíme se na efektivnější komunikaci s vámi!


KONTAKTY - PEDAGOGICKÝ SBOR


 Nové číslo School Times!

12.11.2020

school times

School Times jsou školní noviny, na jejichž tvorbě i na celkové přípravě a publikaci se podílejí sami děti.

Nahlédnout do školního dění očima žáků i učitelů můžete zde: SCHOOL TIMES


 Úřední hodiny ve škole

04.11.2020

ilustrační obrázek

Úřední hodiny ve škole platné od listopadu 2020 až do odvolání:

PO:  8:00 - 17:00
ÚT:  8:00 - 17:00
ST:  8:00 - 17:00

Jiný termín je možné sjednat telefonicky na čísle: 602 235 757.


 Školní kuchyně vaří dál!

13.10.2020

školní kuchyně

Školní kuchyně svůj provoz nepřerušuje. Nabízíme tedy možnost obědů do krabiček pro žáky školy. Oběd si budou moci děti vyzvedávat denně od 11:00 - 13:00 hod. u zadního vchodu do školní jídelny (vstup vraty do zahrady školy). Cena oběda zůstává stejná. Pokud máte o oběd "s sebou" zájem prosím kontaktujte vedoucí školní jídelny paní Romanu Zemanovou na telefonním čísle 732 490 823.


 Od 14. 10. škola přechází na distanční výuku

13.10.2020

ilustrační obrázek

Vážení rodiče,

dne 9. 10. 2020 jsem vás informoval o omezení činnosti naší školy. Dnešní informace se bohužel týká úplného uzavření školy. Od zítřejšího rána přechází škola kompletně, tedy i 1. stupeň (1. – 5. ročník), na dálkovou (on-line) výuku. Chápu, že toto opatření přináší s sebou řadu problémů rodinám, ani nám to naši práci určitě neulehčuje. Bez plnohodnotného kontaktu s našimi dětmi se obtížně vzdělává, to nám věřte. Po celou dobu distanční výuky se proto budeme snažit, aby děti dostaly maximum možného a naši plnou pomoc a podporu.


Tímto si vás, milí rodiče, dovoluji poprosit
, abyste podobně jako na jaře nám byli nápomocni a společně jsme tuto nepříznivou dobu přestáli.

Jak bude probíhat výuka na ZŠ TGM Komárova a jak budou zabezpečeny další činnosti školy?

K zabezpečení distanční výuky (on-line) škola využívá Google Classroom (prostředí Google Workspace).

Distanční (on-line) výuka probíhá podle upraveného rozvrhu. Prioritou je vyučování českého jazyka (3 hodiny týdně), matematiky (3 hodiny týdně), cizího jazyka (3 hodiny týdně) a ostatních odborných předmětů – prvouka, vlastivěda, chemie, přírodopis, zeměpis, dějepis apod. (1 - 2 hodiny týdně), nejsou vyučovány předměty tělesná výchova, výtvarná výchova, hudební výchova, praktické činnosti, občanská výchova, anglická konverzace, seminář z českého jazyka, matematiky a další volitelné předměty. Bližší podrobnosti sdělí příslušní vyučující, případně třídní učitelé.

Učitelé do „svých googlovských tříd“ žáky a žákyně pozvali nebo pozvou. Žáci a žákyně obdrželi či obdrží oznámení - e-mail, na základě kterého vstoupili nebo vstoupí do učebny a konkrétních hodin. Chápeme, že to bude zatěžkávací zkouška především pro naše prvňáčky a jejich rodiče. Uděláme maximum pro to, abychom jim poradili a pomohli.

Účast žáků na distanční výuce je od 1. září 2020 povinná, vede se o ní příslušná pedagogická dokumentace, neúčast na on-line výuce omlouvají rodiče telefonicky třídnímu učiteli a následně běžným způsobem (v žákovské knížce). Distanční výuka je tak zrovnoprávněna s výukou prezenční.

Činnost školní jídelny pokračuje bez omezení. V současné době vedoucí školní jídelny odhlásila všem žákyním a žákům svačiny i oběd. Uvědomujeme si, že byť i malá pomoc je dobrá. Nabízíme proto, že budeme vařit nejen pro mateřskou školku, ale i pro žáky, kteří se budou vzdělávat distančně. Pokud budete mít zájem, obědy si přihlaste pro děti podle vašeho uvážení běžným způsobem. Oběd bude pro tyto žáky připraven v „krabičkách“, které si budou moci děti vyzvednout denně od 11.00 do 13.00 hod. u zadního vchodu do školní jídelny (vstup vraty do zahrady školy). Cena oběda zůstává stejná. V této souvislosti vás chci poprosit, abyste v případě potřeby kontaktovali vedoucí školní jídelny paní Romanu Zemanovou na telefonním čísle 732 490 823.

Školní družina je uzavřena stejně jako škola.

Vážení rodiče,

 • v otázkách připojení a práce v Google Workspace vám podporu poskytne pan učitel Kolář, tel.: 725 301 217
 • otázky a konzultace k obsahu učiva je možné řešit s vyučujícími příslušných předmětů
 • v případě jakýchkoli dalších dotazů k činnosti školy se můžete kdykoli obrátit na moji osobu, a to buď e-mailem (jiri.veverka@zs-komarov.cz) nebo zavolat na číslo 602 235 757

Ve škole se vám zástupci vedení budou věnovat v pondělí 10.00 – 15.00 hodin a ve středu od 13.00 – 17.00 hodin. Kromě toho lze ve výjimečných případech po dohodě sjednat individuální termín.

POSTUP PŘI ŽÁDOSTI O OŠETŘOVNÉ Z DŮVODU UZAVŘENÍ ŠKOLMgr. Jiří Veverka
ředitel školy

 


 GO-Kurz

06.10.2020

go-kurz

V pondělí 21. září se stateční šesťáci vydali na seznamovací Go kurz, který se letos konal netradičně na táborové základně v Čimelicích. Pod vedením třídních učitelů Mgr. Štefana Borovského a Mgr. Petry Šustové a asistentky Míši se třídy zdárně dopravily na místo určení. Hned první den na nás čekal výtečný oběd, proběhlo rozdělení do týmů, zahráli jsme si pár seznamovací her a taktéž jsme se ubytovali do chat. Následovala procházka přímo do centra Čimelic, kde jsme si prošli krásný zámecký park. Po večeři jsme strávili příjemné chvilky u ohně, na který nám velmi ochotný a přátelský táborový personál nachystal dřevo i posezení.

Druhý den platil za nejnáročnější, rozhodli jsme se totiž vydat pěšky na hrad Zvíkov. Museli jsme vyrazit okamžitě po snídani, cesta byla totiž dlouhá 22 km a v půl čtvrté odpoledne bylo nutné stihnout autobus zpět do Čimelic. Vyzbrojeni obědovými balíčky a dobrou náladou jsme se vydali na cestu. Cesta utíkala i přes drobné komplikace, ale ukázalo se, že delší trasy nejsou pro každého. Bohužel se nám tak nepodařilo dosáhnout cíle, odměnou nám ale byl přechod přes známý Zvíkovský most a následná zmrzlina v podhradí. Na základně následovaly další hry, večeře a již tradičně posezení u ohně.

Další den jsme se vydali vláčkem z Čimelic do Březnice. Užili jsme si prohlídku městečka i krásného zámeckého parku. Na oběd jsme již byli zpět na základně, protože nás čekaly velmi zajímavé odpolední aktivity – adrenalinová jízda v bugině, šplhání na síť a napínavý souboj na týmy v paintballu. Na všech stanovištích se děti spravedlivě vystřídaly a rozhodně se jednalo o velkou zábavu. Šplhání na síť si užili i třídní učitelé, paní učitelka absolvovala divokou jízdu v bugině. Asistentka Míša byla dětmi „donucena“ vyzkoušet si paintball na vlastní kůži. 

Na čtvrtek jsme měli naplánovaný výlet na Orlík. Procházeli jsme krásnou přírodou podél rybníků v mlze a odpočinek na nás čekal na retro hřišti, které si děti užili. Oběd proběhl po cestě formou opékání špekáčků.  Tentokrát jsme na zámek došli a polovina dětí dokonce projevila zájem o absolvování prohlídky. Výlet se i díky báječnému počasí naprosto vydařil. Původně jsme se měli vrátit na základnu pěšky, nicméně měli jsme štěstí a stihli autobus. Tím pádem jsme si mohli užít poslední chvilky v Čimelicích na výtečné zmrzlině za odměnu. Večer si týmy připravily veselé scénky z celého týdne. 

V pátek začalo pršet, byl tedy správný čas vydat se domů. Celý týden jsme měli úžasné počasí, nikdo nám neonemocněl ani se nezranil a všichni jsme si kurz velmi užili. Nachodili jsme spoustu kilometrů.  Dobře jsme se seznámili a z obou tříd se stali skvělí parťáci. 

 

Michaela Dřevínková

fotogalerie

FOTOGALERIE


 Druháčci ze ZŠ TGM Komárov děkují hasičům

30.09.2020

druháčci děkují hasičům

Na začátku září poskytli komárovští hasiči prostory své hasičárny k výuce žákům druhé třídy Základní školy T. G. Masaryka Komárov. Část učeben v budově školy byla totiž v rekonstrukci, a tak zde nebylo možné vyučovat. Žákům i paní učitelce se však čisté a světlé prostory hasičárny líbily. Měli k dispozici nejen velký sál, ale i zasedací místnost a toalety. Sportovat chodili do nedalekého lesíku. Svačiny jim každý den vozil pan školník a na oběd chodili do školní jídelny. Na závěr jejich pobytu je hasiči pozvali na prohlídku požární techniky.


Nevšední prostředí výuky bez zvonění si žáci užili a se zážitky se 30. 9. vrátili zpět do budovy školy. Čekala na ně nově vymalovaná třída s novou podlahou a koutkem s umyvadlem, kterou si již postupně zabydlují.

Hasičům za jejich ochotu děkujeme!

Mgr. Vladimíra Palková a žáci 2.A

 

2.A v hasičárně 2.A v hasičárně 2.A v hasičárně


 Rekonstrukce učeben v ZŠ TGM Komárov

18.09.2020

rekonstrukce učeben

Základní škola T. G. Masaryka v Komárově v současné době prochází postupnou rekonstrukcí a přestavbou svých prostor. Nové učebny mají žákům nabídnout moderní vybavení vhodné pro výuku. Učebny budou disponovat novými podlahami, výmalbou a umyvadly, která umožní žákům snadněji dodržovat hygienické návyky. V budově školy vznikne zcela nová odborná učebna přírodních věd, která bude obsahovat i plně vybavenou chemickou laboratoř. Tato učebna je spolufinancována Evropskou unií a má za cíl zajištění adekvátních prostor pro výuku a rozvoj žáků v klíčové kompetenci přírodní vědy.

Původní plán této rekonstrukce, který počítal se skončením prací v prostorách učeben před začátkem nového školního roku, však kvůli pandemii Covid-19 nebyl splněn. Práce tedy ovlivnily začátek školního roku na škole. Škola musela spolu se zřizovatelem, městysem Komárov, zřídit náhradní učebny mimo školní budovu. Od 1. září se tak někteří žáci učí v oddělených prostorách hasičárny a Domu kultury. Všechny tyto provizorní učebny jsou však plně přizpůsobeny potřebám žáků a učitelů a schváleny místní hygienickou pracovnicí. I přesto si uvědomujeme, že situace není dokonalá, a že přináší jisté komplikace. Proto bychom rádi poděkovali dobrovolným hasičům a městysu Komárov za vstřícnost a ochotu při zapůjčování prostor a jejich vybavení; uklízečkám a školníkovi školy Komárov za jejich skvělé pracovní nasazení; učitelům za rychlé přizpůsobení se náročné situaci; a v neposlední řadě žákům a jejich rodičům za to, jak skvěle to zvládají.

Máme za sebou prvních čtrnáct dní výuky v novém školním roce. Během nich doplňujeme a upevňujeme učivo z předchozího pololetí, snažíme se dětem co nejvíce pomoci se znovu vrátit do „školního“ rytmu. Jsme přesvědčeni o tom, že se to podaří. Děti jsou vstřícné, vnímavé, chápou a respektují všechna doporučení a nařízení. Takže jim patří velká pochvala.

V týdnu od 21. 9. se do budovy školy vrátí z azylu v kulturním domě 4. a 5. ročník, následně pak v posledním týdnu měsíce září se vrátí do budovy i naši druháci a budeme tak úplní. Ostatní rekonstrukční práce v objektu školy již nebudou zásadním způsobem pobyt dětí ve škole omezovat. Rekonstrukce učebny přírodovědných předmětů a vybudování laboratoře je plánováno na měsíc říjen, resp. listopad.

Podrobnější informace včetně obrazových a fotografických příloh budeme dále průběžně publikovat na webových stránkách školy a nově i na Facebooku.

 

Tereza Richterová

fotogalerie

FOTOGALERIE


ZÁKLADNÍ ŠKOLA T.G.MASARYKA

Sokolovická 260

Komárov u Hořovic

Česká republika

267 62

 

PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI ©2020 FAJN group s.r.o. - Všechna práva vyhrazena.

FACEBOOK INSTAGRAM 725 307 138 PR@ZS-KOMAROV.CZ