ilustrační obrázek

ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT

 AKTUÁLNĚ:

 

 

 


 Žákovský parlament je složený ze zástupců jednotlivých tříd 2. stupně. Členové školního parlamentu se scházejí většinou 1x za měsíc nebo dle potřeby a zájmu. Plán činnosti a své aktivity uveřejňuje na nástěnce ve vestibulu školy. Parlament spolupracuje s vedením školy, dává podněty pro akce, podněty ke zlepšení prostředí ve škole, náměty pro činnost v třídních kolektivech apod.


VEDOUCÍ

Mgr. Ludmila Jindrová

telefon
702 040 524

email
ludmila.jindrova@zs-komarov.cz


Mgr. Eva Pelánová

telefon
725 885 944

email
eva.pelanova@zs-komarov.cz

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA T.G.MASARYKA

Sokolovická 260

Komárov u Hořovic

Česká republika

267 62

 

PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI ©2020 FAJN group s.r.o. - Všechna práva vyhrazena.

FACEBOOK INSTAGRAM 725 307 138 PR@ZS-KOMAROV.CZ