ilustrační obrázek

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Ředitelství Základní školy T. G. Masaryka v Komárově, v souladu s § 46 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) oznamuje, že zápis do prvního ročníku pro školní rok 2024/2025 se koná ve středu 17. dubna 2024 od 14 do 17 hodin v 2. poschodí školní budovy.

 

K zápisu se dostaví děti, které k 31. srpnu 2024 dovrší věk šesti let.

 

Vážení rodiče,

k zápisu s sebou prosím přineste:

 

V případě odkladu či předčasného nástupu je potřeba doložit:

 

Ve stejný den se dostaví rovněž zákonní zástupci dětí, kterým byl udělen odklad školní docházky. Na místě obdrží rozhodnutí o přijetí ke školní docházce pro své dítě. Tyto děti se nemusí znovu účastnit zápisu.

 

V termínu 17. 4. 2024 bude rovněž probíhat zápis dětí a žáků, na které se vztahuje dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině.

 


 
DESATERO PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

DOPORUČENÍ MŠMT

Doporučující materiál Desatero pro rodiče je určen rodičům dětí, kteří se zajímají o vzdělávání svého dítěte a vítají přehled základních dovedností, které má dítě mít před vstupem do základní školy.

 DESATERO PRO PRVŇÁČKY

 1. Znám svoje jméno a příjmení, vím jak se jmenují rodiče
 2. Umím se obléknout i převléknout do cvičebního úboru a to tak rychle, aby nikdo z mých kamarádů na mě nemusel čekat. Umím na tkaničce kličku.
 3. Umím uklidit knížky, sešity, pastelky a hračky tam, kam patří.
 4. Dovedu kreslit tužkou i pastelkami i malovat barvami.
 5. Poznám barvu červenou, modrou, zelenou, žlutou, hnědou a černou
 6. Umím vystřihnout obrázek nůžkami s kulatou špičkou.
 7. Dovedu si připravit svačinku na ubrousek a po jídle si umýt ruce.
 8. Dovedu poslouchat maminčino vyprávění se zájmem a v klidu.
 9. Televizní pohádky, filmy a písničky pozorně sleduji a povídám si o nich s rodiči.
 10. Do školní tašky si sám uložím věci.


DESATERO PRO RODIČE PRVŇÁČKŮ

 1. Každý den kontroluji za přítomnosti svého prvňáčka jeho školní tašku.
 2. Každý den zkontroluji penál a připravím ostře ořezané tužky. Vím, že dítě jich má mít v zásobě několik.
 3. Pomáhám dítěti v přípravě školních potřeb a učebních pomůcek za jeho přítomnosti, společně je ukládáme do tašky.
 4. Školní pomůcky koupím podle pokynů třídní učitelky až po informativní schůzce rodičů budoucích prvňáčků.
 5. Pravidelnou přípravu na vyučování rozdělím dítěti na kratší časové intervaly.
 6. Příprava na vyučování by měla probíhat v klidném a příjemném prostředí, aby se dítě mohlo soustředit na svou práci.
 7. V klidu si popovídám s dítětem o tom, co prožilo ve škole, snažím se odpovědět na jeho otázky.
 8. O společných kulturních zážitcích (rozhlas, televize, kino, divadlo, koncert) si s dítětem vyprávím, snažím se mu vysvětlit, čemu nerozumělo. Tím rozvíjím jeho rozumové vnímání.
 9. Své dítě pohladím, pochválím za dobré výsledky. Snažím se nezlobit se, když se mu něco ve škole nedaří.
 10. Jsem součástí školy, nestojím mimo ní, zvykám si na zcela samozřejmé návštěvy ve škole.

 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA T.G.MASARYKA

Sokolovická 260

Komárov u Hořovic

Česká republika

267 62

 

PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI ©2020 FAJN group s.r.o. - Všechna práva vyhrazena.

FACEBOOK INSTAGRAM 725 307 138 PR@ZS-KOMAROV.CZ