ilustrační obrázek

PEDAGOGICKÝ SBOR 


UČITELÉ 1. STUPEŇ:


Mgr. Michaela Barchánková
 
učitel, akce Zdravé zuby

TŘÍDNÍ UČITEL - 1.A

ilustrační obrázek
725 876 686

email
michaela.barchankova@zs-komarov.cz


Ing. Mgr. Světlana Belšánová
učitel, School Times, výtvarné soutěže, sběr papíru

TŘÍDNÍ UČITEL - 1.B

ilustrační obrázek
725 741 603

email
svetlana.belsanova@zs-komarov.cz


Mgr. Ilona Hošková
učitel
vedoucí metodického sdružení 1. st.

TŘÍDNÍ UČITEL - 2.A

ilustrační obrázek
602 189 816

email
ilona.hoskova@zs-komarov.cz


Mgr. Simona Vlčková
učitel, metodik prevence

TŘÍDNÍ UČITEL - 3.A

ilustrační obrázek
602 716 546

email
simona.vlckova@zs-komarov.cz


Mgr. Václava Sojková
učitel, učebnice

TŘÍDNÍ UČITEL - 4.B

ilustrační obrázek
602 155 292

email
vaclava.sojkova@zs-komarov.cz


Mgr. Kateřina Srpová
učitel

TŘÍDNÍ UČITEL - 4.A

ilustrační obrázek
602 388 785

email
katerina.srpova@zs-komarov.cz


Mgr. Eva Štochlová
učitel, sportovní soutěže, zdravotník zotavovacích akcí, E-kurz

TŘÍDNÍ UČITEL - 5.A

ilustrační obrázek
601 587 589

email
eva.stochlova@zs-komarov.cz


Vladimíra Zamboryová
učitel, sběr bylin a kůry

TŘÍDNÍ UČITEL - 2.B

ilustrační obrázek
725 743 951

email
vladimira.zamboryova@zs-komarov.czUČITELÉ 2. STUPEŇ:


Mgr. Jiří Veverka
 
ředitel, učitel

ČJ, D

ilustrační obrázek
602 235 757

email
jiri.veverka@zs-komarov.cz


Mgr. Jana Lysá
zástupce ředitele, učitel

NJ

ilustrační obrázek
725 308 333

email
jana.lysa@zs-komarov.cz


Mgr. Štefan Borovský
učitel, zdravotník zotavovacích akcí, LVVZ, sportovní soutěže

TŘÍDNÍ UČITEL - 7.A
TV, Z

ilustrační obrázek
725 897 355

email
stefan.borovsky@zs-komarov.cz


Mgr. Lucie Černá
učitel, výtvarné soutěže

TŘÍDNÍ UČITEL - 6.A
ČJ, VV

ilustrační obrázek
725 923 316

email
lucie.cerna@zs-komarov.cz


Mgr. Iva Jílková
učitel, výchovný poradce, zdravotník zotavovacích akcí, GO kurz

F, M

ilustrační obrázek
725 303 510

email
iva.jilkova@zs-komarov.cz


Mgr. Ludmila Jindrová
učitel, žákovský parlament

TŘÍDNÍ UČITEL - 6.B
Z, PŘ, VV, OV

ilustrační obrázek
702 040 524

email
ludmila.jindrova@zs-komarov.cz


Mgr. David Kolář
učitel, podpora pro online prostředí
vedoucí metodického sdružení 2. st.

TŘÍDNÍ UČITEL - 8.A
TV, AJ, F

ilustrační obrázek
725 301 217

email
david.kolar@zs-komarov.cz


Mgr. Jitka Matějková
učitel, literární soutěže, olympiáda v českém jazyce
vedoucí předmětové komise ČJ

TŘÍDNÍ UČITEL - 9.A
ČJ, D

ilustrační obrázek
722 923 616

email
jitka.matejkova@zs-komarov.cz


Mgr. Eva Pelánová
učitel, kulturní vystoupení žáků, žákovský parlament
vedoucí předmětové komise SV

TŘÍDNÍ UČITEL - 9.B
ČJ, HV

ilustrační obrázek
725 885 944

email
eva.pelanova@zs-komarov.cz


Mgr. Barbora Rusková
učitel, Den jazyků
vedoucí předmětové komise CIJ

AJ

ilustrační obrázek
734 405 144

email
barbora.ruskova@zs-komarov.cz


Ing. Mgr. Petra Šustová
učitel, ŠVP
vedoucí předmětové komise PŘ

TŘÍDNÍ UČITEL - 7.B
PŘ, CH

ilustrační obrázek
725 301 236

email
petra.sustova@zs-komarov.cz


Mgr. Jana Vajnerová
učitel, koordinátor EVVO, Den Země, přírodovědné soutěže
vedoucí předmětové komise M, F

TŘÍDNÍ UČITEL - 8.B
M, PŘ

ilustrační obrázek
725 307 019

email
jana.vajnerova@zs-komarov.cz


Mgr. Jana Vlčková
učitel, ICT

M

ilustrační obrázek
721 458 374

email
jana.vlckova@zs-komarov.czDRUŽINA:

Pavlína Jánská
vedoucí školní družiny, vychovatelka

ilustrační obrázek
703 187 529

email
pavlina.janska@zs-komarov.cz
druzina@zs-komarov.czMarkéta Kopečná
vychovatelka

email
marketa.kopecna@zs-komarov.czMonika Štichová
vychovatelka, uklízečka

email
monika.stichova@zs-komarov.cz

 


ASISTENT PEDAGOGA:

Michala Dřevínková
asistentka pedagoga

email
michala.drevinkova@zs-komarov.cz


Sandra Dufková
asistentka pedagoga

email
sandra.dufkova@zs-komarov.cz


Vladimíra Hečlová
asistentka pedagoga

email
vladimira.heclova@zs-komarov.cz


Radka Humlová
asistentka pedagoga

email
radka.humlova@zs-komarov.cz

 

Alena Kebertová
asistentka pedagoga

email
alena.kebertova@zs-komarov.cz

 

Šárka Marešová
asistentka pedagoga

email
sarka.maresova@zs-komarov.czEva Opatrná
asistentka pedagoga, školní asistentka

email
eva.opatrna@zs-komarov.cz


Lucie Příkosická
asistentka pedagoga, uklízečka

email
lucie.prikosicka@zs-komarov.cz


Hana Smržová
asistentka pedagoga, uklízečka 

email
hana.smrzova@zs-komarov.cz


Markéta Růžičková
asistentka pedagoga, uklízečka

email
marketa.ruzickova@zs-komarov.cz

ZÁKLADNÍ ŠKOLA T.G.MASARYKA

Sokolovická 260

Komárov u Hořovic

Česká republika

267 62

 

PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI ©2020 FAJN group s.r.o. - Všechna práva vyhrazena.

FACEBOOK INSTAGRAM 725 307 138 PR@ZS-KOMAROV.CZ