ilustrační obrázek

PEDAGOGICKÝ SBOR 


UČITELÉ 1. STUPEŇ:
 

Mgr. Michaela Barchánková
žákovská knihovna, akce Zdravé zuby

TŘÍDNÍ UČITEL - 3.A

ilustrační obrázek
725 876 686

email
michaela.barchankova@zs-komarov.cz

 

Mgr. Ilona Hošková
vedoucí metodického sdružení 1. st.

TŘÍDNÍ UČITEL - 4.A

email
ilona.hoskova@zs-komarov.cz

 

Mgr. Vladimíra Palková

TŘÍDNÍ UČITEL - 4.B

ilustrační obrázek
728 497 855

email
vladimira.palkova@zs-komarov.cz

 

Mgr. Jitka Pichlíková
metodik prevence, školní časopis

TŘÍDNÍ UČITEL - 3.B

ilustrační obrázek
606 709 493

email
jitka.pichlikova@zs-komarov.cz

 

Mgr. Václava Sojková
učebnice

TŘÍDNÍ UČITEL - 5.A

email
vaclava.sojkova@zs-komarov.cz

 

Mgr. Kateřina Srpová

TŘÍDNÍ UČITEL - 1.A

email
katerina.srpova@zs-komarov.cz

 

Mgr. Eva Štochlová
sportovní soutěže, zdravotník zotavovacích akcí, E-kurz

TŘÍDNÍ UČITEL - 2.A

ilustrační obrázek
601 587 589

email
eva.stochlova@zs-komarov.cz

 

Mgr. Simona Vlčková
metodik prevence

TŘÍDNÍ UČITEL - 1.B

email
simona.vlckova@zs-komarov.cz

 

Vladimíra Zamboryová
sběr bylin a kůry

TŘÍDNÍ UČITEL - 2.B

ilustrační obrázek
725 743 951

email
vladimira.zamboryova@zs-komarov.cz

 

 UČITELÉ 2. STUPEŇ:

 

Mgr. Štefan Borovský
zdravotník zotavovacích akcí, LVVZ, sportovní soutěže

TŘÍDNÍ UČITEL - 9.A
Z, TV 

ilustrační obrázek
725 897 355

email
stefan.borovsky@zs-komarov.cz

 

Ing. Dana Crková

AJ

email
dana.crkova@zs-komarov.cz

 

Mgr. Lucie Černá
výtvarné soutěže

TŘÍDNÍ UČITEL - 8.A
ČJ, VV

email
lucie.cerna@zs-komarov.cz

 

Michala Dřevínková

email
michala.drevinkova@zs-komarov.cz

 

Mgr. Iva Jílková
výchovný poradce, zdravotník zotavovacích akcí, GO kurz

F, M

ilustrační obrázek
725 303 510

email
iva.jilkova@zs-komarov.cz

 

Mgr. Ludmila Jindrová
žákovský parlament

TŘÍDNÍ UČITEL - 8.B
Z, PŘ, VV, OV

ilustrační obrázek
702 040 524

email
ludmila.jindrova@zs-komarov.cz

 

Mgr. David Kolář
vedoucí metodického sdružení 2. st.

TŘÍDNÍ UČITEL - 6.A
TV, AJ, F

email
david.kolar@zs-komarov.cz

 

Mgr. Jan Král
podpora pro online prostředí (Workspace)

ICT, TČ, TV

ilustrační obrázek
606 038 259

email
jan.kral@zs-komarov.cz

 

Mgr. Jana Lysá
zástupce ředitele pro 1.st.
archiv, kulturní a výchovněvzdělávací akce, učební pomůcky

NJ

ilustrační obrázek
725 308 333

email
jana.lysa@zs-komarov.cz

 

Mgr. Jitka Matějková
divadlo, literární soutěže, olympiáda v českém jazyce
vedoucí předmětové komise ČJ

TŘÍDNÍ UČITEL - 7.A
ČJ, D

ilustrační obrázek
722 923 616

email
jitka.matejkova@zs-komarov.cz

 

Mgr. Eva Pelánová
kulturní vystoupení žáků, žákovský parlament, hudební sbor
vedoucí předmětové komise SV

TŘÍDNÍ UČITEL - 7.B
ČJ, HV

ilustrační obrázek
725 885 944

email
eva.pelanova@zs-komarov.cz

 

Mgr. Diana Piecyk

AJ

email
diana.piecyk@zs-komarov.cz

  

Mgr. Barbora Rusková
akce Den jazyků
vedoucí předmětové komise CIJ

AJ

email
barbora.ruskova@zs-komarov.cz

 

Ing. Mgr. Petra Šustová
zástupce ředitele pro 2.st.
vedoucí předmětové komise PŘ, ŠVP, přírodovědné soutěže

TŘÍDNÍ UČITEL - 9.B
PŘ, CH

ilustrační obrázek
725 301 236

email
petra.sustova@zs-komarov.cz

 

Mgr. Jana Vajnerová
koordinátor EVVO, akce Den Země, přírodovědné soutěže
vedoucí předmětové komise M, F

TŘÍDNÍ UČITEL - 6.B
M, PŘ

email
jana.vajnerova@zs-komarov.cz

 

Mgr. Jiří Veverka
ředitel

ČJ, D

ilustrační obrázek
602 235 757

email
jiri.veverka@zs-komarov.cz

  

Mgr. Jana Vlčková

M

email
jana.vlckova@zs-komarov.cz

 DRUŽINA:

 

Pavlína Jánská
vedoucí školní družiny, vychovatelka

ilustrační obrázek
702 030 471

email
pavlina.janska@zs-komarov.cz
druzina@zs-komarov.czMarkéta Kopečná
vychovatelka

ilustrační obrázek
725 055 086

email
marketa.kopecna@zs-komarov.czMonika Štichová
vychovatelka, uklízečka

ilustrační obrázek
604 563 186

email
monika.stichova@zs-komarov.cz 

 

Liana Vyštejnová
vychovatelka, asistentka pedagoga

ilustrační obrázek
722 961 273

email
liana.vystejnova@zs-komarov.cz

 ASISTENT PEDAGOGA:

 

Vladimíra Hečlová
asistentka pedagoga

email
vladimira.heclova@zs-komarov.cz

 

Šárka Marešová
asistentka pedagoga

email
sarka.maresova@zs-komarov.czEva Opatrná
asistentka pedagoga, školní asistentka

email
eva.opatrna@zs-komarov.cz

 

Lucie Příkosická
asistentka pedagoga

email
lucie.prikosicka@zs-komarov.cz


Liana Vyštejnová
asistentka pedagoga, vychovatelka

email
liana.vystejnova@zs-komarov.cz

 

Jaroslava Zemanová
ukrajinská asistentka pedagoga 

ilustrační obrázek
725 307 138

email
jaroslava.zemanova@zs-komarov.cz

 

PhDr. Andrea Daňková
školní psycholožka

ilustrační obrázek
725 869 741

email
andrea.dankova@zs-komarov.cz

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA T.G.MASARYKA

Sokolovická 260

Komárov u Hořovic

Česká republika

267 62

 

PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI ©2020 FAJN group s.r.o. - Všechna práva vyhrazena.

FACEBOOK INSTAGRAM 725 307 138 PR@ZS-KOMAROV.CZ