ilustrační obrázek

PEDAGOGICKÝ SBOR 


UČITELÉ 1. STUPEŇ:

KONZULTAČNÍ HODINY

OSOBNĚ

 

PO TELEFONU

 

 

Mgr. Michaela Barchánková
učitel, akce Zdravé zuby
TŘÍDNÍ UČITEL - 5.A

ilustrační obrázek
725 876 686

email
michaela.barchankova@zs-komarov.cz

Ing., Mgr. Světlana Belšánová
učitel, School Times, výtvarné soutěže
TŘÍDNÍ UČITEL - 3.A

ilustrační obrázek
725 741 603

email
svetlana.belsanova@zs-komarov.cz

Mgr. Ilona Hošková
učitel
vedoucí metodického sdružení 1. st.
TŘÍDNÍ UČITEL - 1.A

ilustrační obrázek
602 189 816

email
ilona.hoskova@zs-komarov.cz

Mgr. Simona Vlčková
učitel
TŘÍDNÍ UČITEL - 2.A

ilustrační obrázek
602 716 546

email
simona.vlckova@zs-komarov.cz

Mgr. Václava Sojková
učitel
TŘÍDNÍ UČITEL - 3.B

ilustrační obrázek
602 155 292

email
vaclava.sojkova@zs-komarov.cz

Mgr. Eva Štochlová
učitel, sportovní soutěže, zdravotník zotavovacích akcí
TŘÍDNÍ UČITEL - 4.A

ilustrační obrázek
601 587 589

email
eva.stochlova@zs-komarov.cz

Vladimíra Zamboryová
učitel
TŘÍDNÍ UČITEL - 1.B

ilustrační obrázek
725 743 951

email
vladimira.zamboryova@zs-komarov.czUČITELÉ 2. STUPEŇ:

KONZULTAČNÍ HODINY

OSOBNĚPO TELEFONU

 

 

Mgr. Jiří Veverka
ředitel, učitel
ČJ, D

ilustrační obrázek
602 235 757

email
jiri.veverka@zs-komarov.cz

Mgr. Jana Lysá
zástupce ředitele, učitel
NJ

ilustrační obrázek
725 308 333

email
jana.lysa@zs-komarov.cz

Mgr. Štefan Borovský
učitel, zdravotník zotavovacích akcí, LVVZ, sportovní soutěže
TŘÍDNÍ UČITEL - 6.A
TV, ??

ilustrační obrázek
725 897 355

email
stefan.borovsky@zs-komarov.cz

Mgr. Lucie Černá
učitel, výtvarné soutěže
ČJ, VV

ilustrační obrázek
725 923 316

email
lucie.cerna@zs-komarov.cz

Mgr. Iva Jílková
učitel, výchovný poradce, zdravotník zotavovacích akcí
F

ilustrační obrázek
725 303 510

email
iva.jilkova@zs-komarov.cz

Mgr. Ludmila Jindrová
učitel, Žákovský parlament
TŘÍDNÍ UČITEL - 9.B
Z, PŘ, VV, OV

ilustrační obrázek
702 040 524

email
ludmila.jindrova@zs-komarov.cz

Mgr. David Kolář
učitel, podpora pro online prostředí
vedoucí metodického sdružení 2. st.

TŘÍDNÍ UČITEL - 7.A
TV, AJ, F

ilustrační obrázek
725 301 217

email
david.kolar@zs-komarov.cz

Mgr. Jitka Matějková
učitel, literární soutěže, olympiáda v českém jazyce
vedoucí předmětové komise ČJ
TŘÍDNÍ UČITEL - 8.A
ČJ, D

ilustrační obrázek
722 923 616

email
jitka.matejkova@zs-komarov.cz

Mgr. Eva Pelánová
učitel, kulturní vystoupení žáků
TŘÍDNÍ UČITEL - 8.B
ČJ, HV

ilustrační obrázek
725 885 944

email
eva.pelanova@zs-komarov.cz

Mgr. Barbora Rusková
učitel, Den jazyků
vedoucí předmětové komise CIJ
TŘÍDNÍ UČITEL - 9.A

AJ

ilustrační obrázek
733 598 597

email
barbora.ruskova@zs-komarov.cz

Ing., Mgr. Petra Šustová
učitel
vedoucí předmětové komise PŘ, žákovský parlament
TŘÍDNÍ UČITEL - 6.B
PŘ, CH

ilustrační obrázek
725 301 236

email
petra.sustova@zs-komarov.cz

Mgr. Jana Vajnerová
učitel, koordinátor EVVO, Den Země, Olympiáda v matematice, matematické soutěže
vedoucí předmětové komise M, F
TŘÍDNÍ UČITEL - 7.B
M, PŘ

ilustrační obrázek
725 307 019

email
jana.vajnerova@zs-komarov.cz

Mgr. Jana Vlčková
učitel, ICT, ŠVP
M

ilustrační obrázek
721 458 374

email
jana.vlckova@zs-komarov.czDRUŽINA:

Pavlína Jánská
vedoucí školní družiny, vychovatelka

ilustrační obrázek
703 187 529

email
pavlina.janska@zs-komarov.cz
druzina@zs-komarov.cz


Markéta Kopečná
vychovatelka

email
marketa.kopecna@zs-komarov.cz


Monika Štichová
vychovatelka, uklízečka

email
monika.stichova@zs-komarov.cz

 


ASISTENT PEDAGOGA:

Michala Dřevínková
asistentka pedagoga

email
michala.drevinkova@zs-komarov.cz


Vladimíra Hečlová
asistentka pedagoga

email
vladimira.heclova@zs-komarov.cz


Šárka Marešová
asistentka pedagoga

email
sarka.maresova@zs-komarov.cz


Eva Opatrná
asistentka pedagoga, školní asistentka

email
eva.opatrna@zs-komarov.cz


Jaroslava Prokopová
asistentka pedagoga

email
jaroslava.prokopova@zs-komarov.cz


Lucie Příkosická
asistentka pedagoga, uklízečka

email
lucie.prikosicka@zs-komarov.cz

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA T.G.MASARYKA

Sokolovická 260

Komárov u Hořovic

Česká republika

267 62

 

PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI ©2020 FAJN group s.r.o. - Všechna práva vyhrazena.

FACEBOOK INSTAGRAM 725 307 138 PR@ZS-KOMAROV.CZ