ilustrační obrázek

ODKAZY

ČESKÝ JAZYK: 

 

MATEMATIKA:

 

ANGLICKÝ JAZYK

 

NĚMECKÝ JAZYK

 

PRVOUKA

 

VLASTIVĚDA

 

DĚJEPIS

 

ZEMĚPIS

 

PŘÍRODOPIS

 

CHEMIE

 

FYZIKA

 

INFORMATIKA

 

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ A OBČANSKÁ VÝCHOVA

 

HUDEBNÍ VÝCHOVA

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA A PRACOVNÍ ČINNOSTI

 

TĚLESNÁ VÝCHOVA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA T.G.MASARYKA

Sokolovická 260

Komárov u Hořovic

Česká republika

267 62

 

PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI ©2020 FAJN group s.r.o. - Všechna práva vyhrazena.

FACEBOOK INSTAGRAM 725 307 138 PR@ZS-KOMAROV.CZ