ilustrační obrázek

SPOLEK RODIČŮ A PŘÁTEL ZŠ T.G.M. KOMÁROV, Z.S.

 


 

Barbora Mikulová 

Alena Hlavatá  

Jitka Havlíková

email email email

civinka@gmail.com

alena7hlavata@gmail.com

jitkahavlikova@email.cz

  


 

Vážení rodiče,

Spolek rodičů a přátel Základní školy T. G. Masaryka Komárov, z.s. je dlouholetým partnerem ZŠ Komárov, který podporuje různorodé studijní, sportovní a zájmové aktivity žáků a v rámci své činnosti rovněž shromažďuje od rodičů žáků příspěvky na činnost SRPŠ. Tyto finanční prostředky pak dále využívá pro žáky při akcích konaných školou.

Po 2 letech, kdy činnost školy byla omezena pandemií koronaviru, se v uplynulém školním roce mohla škola znovu vrátit k tradičním akcím věnovaným dětem, a proto nám dovolte seznámit Vás krátce s tím, na co byly ve školním roce 2021/2022 využity finanční prostředky získané z příspěvků na činnost SRPŠ.

Ti z Vás, kteří se o činnost SRPŠ zajímají, jistě ví, že dlouhodobě podporujeme zahradnický kroužek, který se stará například o květinovou výzdobu na přemostění před školou.
V uplynulém školním roce zahradníci vytvořili na zahradě školy pocitový chodník, který si mohly nejen děti, ale i rodiče a ostatní návštěvníci vyzkoušet například při zahradní slavnosti školy, která se konala na konci školního roku. Jako každý rok SRPŠ přispěl na mikulášskou nadílku pro děti, vánoční výzdobu školy a dále na odměny pro budoucí prvňáčky přicházející
k zápisu. Velice oceňujeme, že škola pro děti pořádá různé sportovní soutěže a v tomto směru je pro nás samozřejmostí podílet se na financování odměn. Abychom byli konkrétní, v uplynulém školním roce se jednalo například o turnaj ve volejbale, fotbale, vybíjené, skoku vysokém atd. Mezi další finančně podpořené akce a aktivity školy patří sběr kůry a bylin, Den země, či kurz plavání 2. a 3. ročníků, který jsme podpořili příspěvkem na dopravu. Novinkou v uplynulém školním roce bylo udílení vyznamenání úspěšným žákům školy, kteří obdrželi poukázky do Sportisima zakoupené z finančních prostředků SRPŠ.

Představou vedení školy ani našeho spolku není pouhé pasivní využívání příspěvků SRPŠ potažmo rodičů. Vizí je, aby spolek i rodiče samotní byli součástí školního dění, a to nejen prostřednictvím (formálních) třídních schůzek, ale i neformálních setkání. Proto také škola za podpory SRPŠ již tradičně na konci školního roku pořádá zahradní slavnost, která se
i v uplynulém školním roce velmi vydařila. SRPŠ v rámci této akce přispěl žákům na nákup polotovarů, surovin a materiálů na výrobky, které jste zde mohli zakoupit a svým nákupem ocenit práci dětí a jejich učitelů. Výtěžek ze zahradní slavnosti, který dosáhl částky 43 600 Kč, je určen na činnost SRPŠ. Tyto finanční prostředky, stejně jako příspěvky na činnost SRPŠ, budou v následujícím období použity k financování činnosti spolku, tedy zejména k podpoře studijní, sportovní a zájmové aktivity žáků.

Na závěr bychom Vás rádi informovali o tom, že ve školním roce 2021/2022 došlo k částečné obměně členské základny SRPŠ.  Nově se členy spolku staly Barbora Mikulová, Alena Hlavatá, Petra Šilhavá, Marcela Prokopová a Jitka Havlíková, které doplnily stávající členy, jimiž jsou Klára Faifrová, Simona Kašparová a Pavla Hejnalová. Svoji činnost ve spolku ukončila dlouholetá členka Pavlína Řepíková, která byla rovněž předsedkyní spolku. Novou předsedkyní SRPŠ byla zvolena Barbora Mikulová. Pavlíně tímto děkujeme za její obětavou a nezištnou práci a ujišťujeme nejen ji, ale i vedení školy, rodiče, ale především žáky samotné, že spolupráce spolku se školou bude i nadále pokračovat minimálně v tom rozsahu, jako tomu bylo doposud. 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA T.G.MASARYKA

Sokolovická 260

Komárov u Hořovic

Česká republika

267 62

 

PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI ©2020 FAJN group s.r.o. - Všechna práva vyhrazena.

FACEBOOK INSTAGRAM 725 307 138 PR@ZS-KOMAROV.CZ